DŁUG GRUNTOWY - NOWY SPOSÓB ZABEZPIECZANIA KREDYTÓW

Prawdopodobnie w 2006 roku zostanie w Polsce wprowadzony nowy sposób zabezpieczania kredytów hipotecznych – tzw. dług gruntowy. Ten sposób zabezpieczania kredytów cieszy się olbrzymią popularnością w Niemczech, w naszym kraju stosowany był do 1947 roku.

Warunkiem wprowadzenia długu gruntowego już w 2006 roku jest szybka nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W tym tygodniu ma się odbyć w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu, który zakłada roczny okres vacatio legis.

Różnica pomiędzy długiem gruntowym a zabezpieczeniem hipotecznym jest następująca. Hipoteka wpisana do księgi wieczystej nieruchomości jest ściśle związana z zabezpieczoną wierzytelnością. Nie można więc jedną hipoteką zabezpieczyć kredytu na zakup mieszkania, a potem, dodatkowo, kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Natomiast dług gruntowy, który jest całkowicie oderwany od wierzytelności, umożliwia tego typu operację. Dług gruntowy jest ustanawiany na podstawie umowy notarialnej i - podobnie jak hipoteka - wpisywany do księgi wieczystej nieruchomości. Ale nie wygasa mimo braku wierzytelności. Oznacza to, że kredyt można spłacić, a długu gruntowego nie likwidować i użyć go za jakiś czas jako zabezpieczenie nowego kredytu.

Nowe rozwiązania powinny być korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy często biorą kredyty na działalność gospodarczą. Natomiast w przypadku kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych raczej nie powinno się nic zmienić - nadal dominować będzie hipoteka.

Ten rodzaj zabezpieczenia powinien być również korzystny dla banków. Łatwiej im będzie sprzedać tego typu wierzytelności, szybciej rozwinie się wtórny rynek hipoteczny.Źródło: Gazeta Wyborcza z dn.18.01.2005