NAKŁADY NA DROGI W LATACH 2002-2005 WYNIOSĄ 36,8 MLD ZŁ

Przedstawiciele administracji rządowej poinformowali na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury, że nakłady na utrzymanie, przebudowę i budowę dróg w latach 2002 - 2005 mają wynieść 36,8 mld zł.

Utrzymanie i remont dróg w latach 2002 - 2005 pochłoną 6,5 mld zł, budowa autostrad - 15,8 mld zł, budowa dróg ekspresowych - 3,5 mld zł, wzmocnienia - 6 mld zł, a przebudowa - 5 mld zł. Posiedzenie było poświęcone ocenie realizacji programu rządowego "Infrastruktura - klucz do rozwoju" w zakresie budowy autostrad i dróg ekspresowych.

Zastępca generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Włodzimierz Bilski poinformował posłów, że w końcu 2001 roku w stanie dobrym było w Polsce 28,5 proc. dróg, w stanie niezadowalającym - 37 proc., a w stanie złym - 34 proc. GDDKiA przewiduje, że na koniec 2008 roku w stanie dobrym będzie ponad 80 proc. sieci dróg krajowych.Źródło: Puls Biznesu z dn.07.07.2005