BĘDZIE ZWROT PODATKU VAT NA MATERIAŁY BUDOWLANE

W dniu wczorajszym Sejm odrzucił weto prezydenta wobec ustawy o zwrocie podatku VAT na materiały budowlane. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2006 roku.

Do odrzucenia weta potrzebnych było 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.Za odrzuceniem weta głosowało 388 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymały się 3 osoby. Prezydent musi podpisać ustawę w ciągu 7 dni.
Zwrot ma dotyczyć okresu od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. Ustawa o zwrocie VAT ma złagodzić skutki podniesienia od 1 maja 2004 roku podatku VAT na materiały budowlane z 7 do 22 proc.

Ustawie sprzeciwiał się rząd, gdyż według ministra finansów może ona kosztować budżet do 18 mln zł do połowy 2008 roku, z czego w 2006 r. te wydatki mają wynieść 3 mld zł. 6 września rząd ma podjąć decyzję, w jaki sposób zrekompensować koszty wejścia w życie ustawy. Na razie jedną z możliwości może być podwyżka akcyzy na paliwa.Źródło: Puls Biznesu z dn.30.08.2005

Uproszczenie zwrotu różnicy podatku VAT
Ustawa, która ma zrekompensować wzrost cen materiałów budowlanych po podwyżce stawki VAT z 7 do 22 proc. w maju 2004 r., obowiązująca od 1 stycznia 2006 roku, ma być poprawiana.
(2006-7-7)
Zwrot części podatku VAT
Od 2 stycznia można starać się o odzyskanie części pieniędzy wydanych na materiały budowlane po 1 maja 2004 r. Ci, którzy złożą wniosek w styczniu, VAT dostaną najpóźniej w lipcu. Gotowe są już druki formularza i załączników oraz obwieszczenie z wykazem materiałów budowlanych, które podrożały wskutek podwyżki stawki VAT z 7 do 22 proc.
(2006-1-6)
Prezydent zawetował ustawę o zwrocie podatku VAT w budownictwie
Prezydent Aleksander Kwaśniewski nie podpisał ustawy o zwrocie osobom fizycznym części podatku VAT, zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych, i wniósł o jej ponowne rozpatrzenie przez Sejm .
(2005-8-24)
Część podatku VAT za materiały budowlane do zwrotu
W miniony piątek, 8 lipca, Sejm uchwalił ustawę o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
(2005-7-11)