MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W LIPCU 2005

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w lipcu 2005 roku o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 6760. W porównaniu z czerwcem 2005, wystąpił wzrost o 15,3 proc.

Od początku roku oddano do użytku 55.725 mieszkań, o 3,4 proc. mniej niż w I półroczu 2004 roku.

Spółdzielnie oddały do użytku 354 mieszkań, czyli o 28,9 proc. mniej niż w przed rokiem i o 41 proc. mniej niż w czerwcu 2005 roku. Od początku roku oddano 3.951 spółdzielczych mieszkań, o 22,1 proc. mniej niż przed rokiem.
Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w czerwcu 4.643 mieszkań, czyli o 6,0 proc. więcej niż rok temu i o 3,4 proc. więcej niż w czerwcu 2005 roku. Od początku roku inwestorzy oddali 34.062 mieszkań, o 3,7 proc. mniej niż przed rokiem.

Szczegółowe dane przedstawione są w tabeli poniżej:

Formy budownictwa
2005
VII
I–VII
liczba mieszkań
VII 2004=100
VI 2005=100
liczba mieszkań
I -VII 2004=100
Ogółem
7794
104,3
115,3
55725
96,6
Spółdzielcze
354
71,1
59,0
3951
77,9
Indywidualne
4643
106,0
103,4
34062
96,3
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
1874
94,8
138,1
14580
111,1
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
923
149,1
295,8
3132
75,5
Źródło: www.stat.gov.pl

Mieszkania oddane do użytkowania: październik 2007 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w październiku 2007 r. liczba oddanych do użytku mieszkań wzrosła w stosunku do września 2007 r. o 4,5 proc. i wyniosła 13 tys. 983 mieszkań. Było to jednocześnie o 24,4 proc. mieszkań więcej niż w październiku 2006 roku.
(2007-11-23)
Mieszkania oddane do użytkowania - październik 2005 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w październiku 2005 roku o 14,6 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 9149. W porównaniu z październikiem 2004, wystąpił spadek o 4,0 proc.
(2005-12-2)
Mieszkania oddane do użytkowania - wrzesień 2005 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła we wrześniu 2005 roku o 10,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 10713. W porównaniu z wrześniem 2004, wystąpił wzrost o 50,1 proc.
(2005-10-21)
Mieszkania oddane do użytkowania w sierpniu 2005
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w sierpniu 2005 roku o 22,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 9451. W porównaniu z sierpniem 2004, wystąpił wzrost o 31,4 proc.
(2005-9-16)