CZĘŚĆ PODATKU VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE DO ZWROTU

W miniony piątek, 8 lipca, Sejm uchwalił ustawę o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Posłowie zdecydowali wczoraj, że ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2006 r. Umożliwi jednak odzyskanie pieniędzy wydanych już po 1 maja 2004 r., gdy stawka podatku na większość materiałów budowlanych wzrosła z 7 do 22 proc. Dotyczy to osób budujących i remontujących swoje domy i mieszkania. W myśl przyjętej wczoraj ustawy, niezależnie od wielkości budowanego mieszkania, będzie można starać o zwrot tylko części VAT-u - będącej równowartością średnich kosztów budowy mieszkania o powierzchni 70 metrów kwadratowych.

Limit zwrotu ma wynieść:
• dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę - 12,295 proc. równowartości średnich kosztów budowy 70 m kw. mieszkania; dziś byłoby to nieco ponad 21,5 tys. zł;
• dla remontów niewymagających pozwolenia - 12,295 proc. równowartości średnich kosztów budowy 30 m kw. mieszkania; dziś - około 9,2 tys. zł.

Wydatki muszą być udokumentowane fakturami i dotyczyć wyrobów, które zostały obłożone 22-proc. stawką VAT dopiero od maja ub.r. Minister infrastruktury, w porozumieniu z ministrem finansów, ogłosi ich wykaz w stosownym obwieszczeniu.
Rekompensatę - choć mniejszą – mają dostać też ci, którzy korzystali do końca ubiegłego roku z odliczeń z tytułu ulgi budowlanej oraz skorzystają z podatkowej ulgi remontowej. O wypłacie i wysokości kompensaty, która przysługiwałaby łącznie obojgu małżonkom, mają decydować naczelnicy urzędów skarbowych. Inwestorzy będą mogli występować o zwrot podatku VAT już w trakcie inwestycji, ale nie częściej niż raz w roku. Pieniądze byłyby przelewane na konto inwestora lub wypłacane w kasie urzędu skarbowego w ciągu 25 dni od wydania decyzji, na co fiskus miałby sześć miesięcy. W praktyce więc, pierwsze wypłaty nastąpią najpóźniej za rok.

Ustawa, która ma umożliwić częściowy zwrot podatku VAT na materiały budowlane, musi jeszcze trafić do Senatu i uzyskać podpis prezydenta.Źródło: Puls Biznesu z 09.07.2005 Gazeta Wyborcza z 09.07.2005

Uproszczenie zwrotu różnicy podatku VAT
Ustawa, która ma zrekompensować wzrost cen materiałów budowlanych po podwyżce stawki VAT z 7 do 22 proc. w maju 2004 r., obowiązująca od 1 stycznia 2006 roku, ma być poprawiana.
(2006-7-7)
Zwrot części podatku VAT
Od 2 stycznia można starać się o odzyskanie części pieniędzy wydanych na materiały budowlane po 1 maja 2004 r. Ci, którzy złożą wniosek w styczniu, VAT dostaną najpóźniej w lipcu. Gotowe są już druki formularza i załączników oraz obwieszczenie z wykazem materiałów budowlanych, które podrożały wskutek podwyżki stawki VAT z 7 do 22 proc.
(2006-1-6)
Będzie zwrot podatku VAT na materiały budowlane
W dniu wczorajszym Sejm odrzucił weto prezydenta wobec ustawy o zwrocie podatku VAT na materiały budowlane. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2006 roku.
(2005-9-2)
Prezydent zawetował ustawę o zwrocie podatku VAT w budownictwie
Prezydent Aleksander Kwaśniewski nie podpisał ustawy o zwrocie osobom fizycznym części podatku VAT, zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych, i wniósł o jej ponowne rozpatrzenie przez Sejm .
(2005-8-24)