W okresie intensywnego rozwoju budownictwa z wielkopłytowych elementów prefabrykowanych, szczególnie w latach siedemdziesiątych, pojawił się poważny problem związany ze znacznymi, lokalnymi stratami ciepła w określonych, charakterystycznych miejscach ścian. W starym, tradycyjnym budownictwie mostki cieplne występowały rzadko i na ogół nie pociągały za sobą poważniejszych konsekwencji w zakresie użytkowania pomieszczeń – mieliśmy raczej do czynienia ze zwiększonymi ogólnie stratami ciepła.
(2009-10-22)
W klasycznym systemie dociepleń zewnętrzną warstwę systemu stanowi zwykle tynk cienkowarstwowy, mineralny lub akrylowy, zapewniający uzyskanie określonej faktury i koloru powierzchni ścian.
(2002-5-13)