','265', 'http://balbina_latin2.atlas.com.pl/Karty+katalogowe.nsf/w2_vc.php?ReadForm&Cat=TYNKI_SZLACHETNE_I_SYSTEMY_OCIEPLEŃ&Count=100',null, ''); ?>

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS ROKER G

'.'
PRZEZNACZENIE

Do wykonywania ociepleń na powierzchni stropów (od strony sufitów) i ścian - nie narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych ani uszkodzenia mechaniczne, w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej
i przemysłowym, zarówno w obiektach istniejących, jak i nowo wznoszonych

Stosowanie wewnątrz budynków (dotyczy odmiany I, II i III) – na stropach i ścianach w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, piwnice, parkingi wielopoziomowe), zamkniętych i otwartych, nad którymi lub w sąsiedztwie których znajdują się pomieszczenia ogrzewane
Stosowanie na zewnątrz budynków (dotyczy odmiany II i III) - zewnętrzne powierzchnie stropów np. nad przejazdami, przejściami, miejscami postojowymi, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane

WŁAŚCIWOŚCI

Kompletny zestaw materiałów do wykonania ocieplenia – zapewnia pełną i sprawdzoną na etapie badań kompatybilność wszystkich elementów składowych, co jest szczególnie istotne w trakcie kolejnych lat eksploatacji systemu
Dostępny w trzech odmianach materiałowo-technologicznych – umożliwia wykonanie ocieplenia w jednej z trzech odmian (oznaczonych rzymskimi symbolami I, II lub III), w zależności od potrzeb i założeń projektowych
Odmiana I i II – umożliwia wykonanie ocieplenia metodą zbliżoną do standardowych prac przy ociepleniach ścian zewnętrznych, wykonanie warstwy zbrojonej siatką pozwala zapewnić układowi ociepleniowemu większą odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki związane z eksploatacją i użytkowaniem pomieszczeń
Odmiana III – ze względu na brak konieczności wykonywania warstwy zbrojonej oraz wprowadzenie natryskowego nakładania warstwy zewnętrznej bezpośrednio na płyty izolacji cieplnej, pozwala na mniejszą pracochłonność robót, szybszy postęp prac ociepleniowych i mniejsze koszty robocizny
Umożliwia uzyskanie wymaganej przepisami izolacyjności cieplnej stropów – pozwala ograniczyć straty ciepła i zmniejszyć koszty ogrzewania pomieszczeń
Elementy systemu są niepalne – w przypadku zagrożenia pożarowego system ATLAS ROKER G zwiększa ochronę elementów konstrukcyjnych budynku przed działaniem ognia i wysokiej temperatury
Posiada klasyfikację jako nierozprzestrze­niający ognia przez ściany (NRO)– zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami (dotyczy do wszystkich trzech odmian materiałowo-technologicznych systemu)
Charakteryzuje się wysoką klasą reakcji na ogień – układy ociepleniowe w Odmianie II (z tynkiem mineralnym i silikatowym) oraz Odmianie III klasyfikowane są jako całkowicie niepalne (klasa reakcji na ogień A2 s2, d0)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
Technologia wykonania ocieplenia systemem ATLAS ROKER G polega na umocowaniu do powierzchni ścian wewnętrznych lub stropów (od strony sufitów), płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, a następnie wykonaniu na nich warstwy zewnętrznej według jednej z trzech odmian materiałowo-technologicznych. W odmianie I na wełnie mineralnej wykonuje się (ręcznie) warstwę z zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego, a następnie uzyskaną powierzchnię pokrywa się farbą elewacyjną. W odmianie II na wełnie mineralnej wykonuje się warstwę z zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego, a następnie uzyskaną powierzchnię pokrywa się tynkiem cienkowarstwowym, z opcjonalnym malowaniem.
W odmianie III na przyklejonych płytach z wełny mineralnej (jednostronnie impregnowanych), metodą natryskową wykonuje się warstwę zewnętrzną z tynku cienkowarstwowego. Odmiana III pozwala ograniczyć koszty zarówno materiału jak i robocizny, oraz skrócić czas montażu systemu przy zachowaniu jego pełnej funkcjonalności technicznej i użytkowej.

ELEMENTY SYSTEMU ATLAS ROKER G
Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako jeden wyrób budowlanym, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw i materiałów jakie opisane są w jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowania tzw. składanek czyli stosowanie wyrobów nie objętych aprobata techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.

Zgodnie z treścią Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-7314/2011, w systemie ATLAS ROKER G, wyróżnia się trzy odmiany materiałowo-technologiczne, obejmujące wyroby zgodnie z poniższym wykazem.

ODMIANA I
mocowanie izolacji cieplnej - podstawowezaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20
wyrób do izolacji cieplnej *)
Wełna zwykła
Wełna lamelowa
FASROCK
(MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1)
FASROCK MAX
(MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)10-TR7,5-WS- MU1)
PAROC FAS 3
(MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1)
PAROC FAS 4
(MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1)
PAROC FAS B
(MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10/20)-TR10-WS-WL(P)-MU1)
FRONTROCK MAX E
(MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1)
FASOTERM PF
(MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10/40)-TR15-MU1-AFr5)
FASROCK L
(MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10\Y)40-TR100-WS-WL(P)-MU1)
PAROC FAL 1
(MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1)
FASOTERM NF
(MW-EN13162-T5-CS(10/30)-TR80-MU1-AFr5
mocowanie izolacji cieplnej - dodatkowełączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym łączniki nie są wymagane w przypadku gdy:
- podłoże jest surowe (nieotynkowane)
- wytrzymałość podłoża na rozciąganie > 0,08 MPa)
- ocieplenie montowane jest na wysokości do 20 m
Warstwa zbrojonazaprawa klejącazaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20
siatka z włókna szklanegoSSA-1363 SM(100) / SSA-1363-SM 0,5
ATLAS 150
Warstwa zewnętrznaśrodki gruntująceARKOL SX (pod farbę silikatową)
ARKOL NX (pod farbę silikonową)
farbaATLAS ARKOL E
ATLAS ARKOL S
ATLAS ARKOL N
ATLAS FASTEL NOVA
ODMIANA II
mocowanie izolacji cieplnej - podstawowezaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20
wyrób do izolacji cieplnej *)
Wełna zwykła
Wełna lamelowa
FASROCK
(MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1)
FASROCK MAX
(MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)10-TR7,5-WS- MU1)
PAROC FAS 3
(MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1)
PAROC FAS 4
(MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1)
PAROC FAS B
(MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10/20)-TR10-WS-WL(P)-MU1)
FRONTROCK MAX E
(MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1)
FASOTERM PF
(MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10/40)-TR15-MU1-AFr5)
FASROCK L
(MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10\Y)40-TR100-WS-WL(P)-MU1)
PAROC FAL 1
(MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1)
FASOTERM NF
(MW-EN13162-T5-CS(10/30)-TR80-MU1-AFr5
mocowanie izolacji cieplnej - dodatkowełączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym łączniki mechaniczne nie są wymagane w przypadku gdy:
- podłoże jest surowe (nieotynkowane)
- wytrzymałość podłoża na rozciąganie > 0,08 MPa)
- ocieplenie montowane jest na wysokości do 20 m
Warstwa zbrojonazaprawa klejącazaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20
siatka z włókna szklanegoSSA-1363 SM(100) / SSA-1363-SM 0,5
VERTEX 145 /AKE 145
Warstwa zewnętrznapreparaty gruntująceATLAS CERPLAST
ATLAS SILKAT ASX
ATLAS SILKON ANX
tynk cienkowarstwowyATLAS CERMIT
ATLAS SILKAT
ATLAS SILKON
Środek gruntującyARKOL SX (pod farbę silikatową)
ARKOL NX (pod farbę silikonową)
farbaATLAS ARKOL E
ATLAS ARKOL S
ATLAS ARKOL N
ATLAS FASTEL NOVA
ODMIANA III
mocowanie izolacji cieplnej - podstawowezaprawa klejąca ATLAS ROKER W-10
zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20
wyrób do izolacji cieplnej *)wełna lamelowa
PAROC CGL20 CY
(MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1)
mocowanie izolacji cieplnej - dodatkowełączniki nie są wymagane w przypadku gdy:
- podłoże jest surowe (nieotynkowane)
- wytrzymałość podłoża na rozciąganie > 0,08 MPa)
- ocieplenie montowane jest na wysokości do 20 m
Warstwa zewnętrznaATLAS CERMIT MN
ATLAS CERMIT G

*) dopuszczalne jest użycie innych płyt z wełny mineralnej pod warunkiem że wyniki badań układów ociepleniowych ATLAS ROKER G
z zastosowaniem tychże płyt spełniają wymagania aprobaty technicznej (uwaga dotyczy wszystkich odmian)


Materiały dodatkowe (nieobjęte aprobatą techniczną)

Zaprawy naprawczeZaprawa wyrównująca Atlas
Zaprawa tynkarska Atlas
Środki gruntująceATLAS UNI-GRUNT
ATLAS CERPLAST

WYMAGANIA TECHNICZNE

System ociepleń ATLAS ROKER G posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-7314/2011.
Krajowa Deklaracja Zgodności nr 115 z dnia 20.10.2011
Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości nr ITB-0222/Z
TECHNOLOGIA WYKONANIA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT TERMOIZOLACYJNYCH

Warunki prowadzenia prac
Prace związane z wykonywaniem ociepleń systemem ATLAS ROKER G należy prowadzić w temperaturze podłoża i otoczenia nie niższej niż 5 °C i nie wyższej niż +30 °C.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zalecenia ogólne
Prace ociepleniowe zaleca się wykonywać zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla danego obiektu. Projekt powinien uwzględniać (co najmniej): sposób przygotowania podłoża, grubość materiału do izolacji cieplnej, sposób montowania izolacji do podłoża, rodzaj warstwy zewnętrznej i technologii jej wykonania, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych (o ile są wymagane), sposób wykończenia miejsc szczególnych. Projekt powinien również zawierać zakres prac ociepleniowych tzn. czy oprócz ocieplenia płaszczyzny stropu, ociepla się również słupy, podciągi lub fragmenty ścian. Na czas robót zdemontować elementy utrudniające szczelne przyklejenie płyt izolacji cieplnej i wykonanie na nich warstwy wykończeniowej. Elementy stałego wyposażenia budynku (instalacje, kanały wentylacyjne itp.), należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem i/lub uszkodzeniem. W przypadku nanoszenia tynków natryskowych należy również zabezpieczyć posadzkę.

Wymagania dla podłoża
Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, równe, czyste i suche. Podłoża chłonne gruntować ATLAS UNI-GRUNT, podłoża gładkie i niechłonne (beton) ATLAS CERPLAST. Podłoże powinno być równe, w stopniu umożliwiającym łatwe wyprowadzenie na ścianach płaszczyzny utworzonej przez przyklejoną warstwę izolacji cieplnej. Powierzchnię oczyścić z warstw mogących osłabić przyczepność zapraw, kurzu, fragmentów luźnych i osypliwych. W razie wątpliwości wykonać próbę przyczepności metodą pull-off (wytrzymałość na rozciąganie powinna wynosić powyżej 0,08 MPa) lub poprzez przyklejenie 8-10 próbek wełny o wymiarach 10 x 10 cm i zerwanie ich po 3 dniach.

MOCOWANIE IZOLACJI CIEPLNEJ

Przyklejanie wełny zwykłej (fasadowej)
Zalecane jest użycie zaprawy klejącej oraz, obowiązkowo, łączników mechanicznych (4-6 sztuk na 1 m2). Klej na płyty zwykłe można nakładać na dwa sposoby: częściowo tzw. metodą „pasmowo-punktową” (podłoża nierówne) lub całkowicie (podłoża równe). W obu przypadkach spodnią powierzchnię płyt należy najpierw przeszpachlować cienką warstwą zaprawy, wciśniętej w strukturę wełny na tzw. zdarcie, za pomocą krawędzią pacy stalowej. Czynność ta ma za zadanie wstępnie nawilżyć włókna wełny mineralnej i poprawić przyczepność. Następnie, w przypadku nakładania częściowego, nakłada się właściwą warstwę kleju w postaci pryzmy obwodowej o szerokość około 3 - 5 cm wzdłuż krawędzi płyty, oraz 6 - 8 placków o średnicy 8 - 12 cm równomiernie na pozostałej powierzchni. Naniesiona w ten sposób zaprawa powinna obejmować co najmniej 40 % powierzchni płyty. W przypadku nakładania całkowitego, klej nanosi się na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy gładkiej a następnie profiluje pacą ząbkowaną (wysokość zębów 8 – 12 mm).

Przyklejanie wełny lamelowej
W przypadku wełny lamelowej możliwe jest mocowanie płyt do podłoża wyłącznie za pomocą zaprawy klejącej (bez łączników mechanicznych), w następujących sytuacjach: jeśli podłoże jest surowe (nieotynkowane), jego wytrzymałość na rozciąganie jest większa niż 0,08 MPa, a ocieplenie jest wykonywane na wysokości nie przekraczającej 20 m. Warstwa zaprawy powinna wówczas pokrywać całą spodnią powierzchnię płyt z wełny mineralnej. W innych warunkach płyty lamelowe powinny być mocowane zaprawą klejącą i łącznikami.

Po nałożeniu zaprawy na spodnią powierzchnię płyt, zarówno zwykłych jak i lamelowych, należy je bezzwłocznie przyłożyć do podłoża, lekko przesunąć i docisnąć. Kolejne płyty układać stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę (pionowe spoiny pomiędzy płytami powinny się mijać). Niedopuszczalne jest pozostawianie szczelin pomiędzy sąsiadującymi ze sobą płytami ani resztek kleju na ich połączeniu. Na bieżąco należy kontrolować uzyskiwaną płaszczyznę, przy pomocy łaty lub długiej poziomicy. Dociskanie i korygowanie położenia płyt możliwe jest wyłącznie za pomocą pac drewnianych o wyoblonych krawędziach. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić po upływie ok. 24 godzin od przyklejenia płyt. Szczegółowe informacje o ilości łączników, ich długości i głębokości zakotwienia oraz rozmieszczeniu powinny być określone w projekcie technicznym ocieplenia, z uwzględnieniem wymagań producentów zarówno wełny jak i kołków.

WYKONANIE WARSTWY ZEWNĘTRZNEJ
Technologia wykonywania warstwy zewnętrznej uzależniona jest od rodzaju zastosowanej odmiany systemu ATLAS ROKER G tzn. I, II lub III.

DOTYCZY ODMIANY I
W ODMIANIE I na przyklejonej izolacji cieplnej wykonuje się warstwę zbrojoną, którą następnie można pomalować jedną z farb elewacyjnych. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po min. 3 dniach od przyklejenia płyt. Wykonanie warstwy polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS ROKER W-20, równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z warstwą izolacji cieplnej. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami z wełny mineralnej. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Po około 3 dniach od nałożenia warstwy zbrojonej, jej powierzchnię można zagruntować odpowiednim dla rodzaju farby środkiem gruntującym a następnie pomalować farbą elewacyjną. Do malowania warstwy zbrojonej można zastosować farbę ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL NOVA. Aplikacja farby powinna zostać poprzedzona gruntowaniem podłoża odpowiedniego do rodzaju farby środka gruntującego, który wyrówna chłonność podłoża i zwiększy przyczepność farby. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z technologią opisaną w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. Uwaga!
W przypadku wykonywania ociepleń w garażach otwartych, nad przejazdami itp., gdzie istnieje możliwość zawilgocenia ocieplenia poprzez zacinające opady deszczu lub śniegu, obowiązkowe jest nałożenie tynku cienkowarstwowego zarówno na ścianach jak i sufitach, w strefach brzegowych ocieplenia. Jako strefy brzegowe należy rozumieć ocieplenie znajdujące się w odległości nie mniejszej niż 3 m od krawędzi narażonej na opady, z wyłączeniem wjazdów gdzie odległość ta powinna wynosić 10 m.


DOTYCZY ODMIANY II
W Odmianie II na przyklejonych płytach izolacji cieplnej wykonuje się warstwę zbrojoną, w sposób opisany w poprzednim akapicie dotyczącym ODMIANY I, a następnie na utworzonej w ten sposób powierzchni, nakłada się tynk cienkowarstwowy. Tynk można następnie pomalować jedną z farb elewacyjnych, nie jest to jednak wymagane. Po około 3 dniach od nałożenia warstwy zbrojonej, jej powierzchnię należy zagruntować odpowiednim dla rodzaju tynku preparatem gruntującym, a po jego wyschnięciu, tynkiem cienkowarstwowym. Zastosowanie podkładu zwiększa przyczepność wyprawy do podłoża oraz zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku zanieczyszczeń z zapraw klejących. Można stosować tynki mineralne ATLAS CERMIT, silikatowe ATLAS SILKAT lub silikonowe ATLAS SILTON. Powierzchnię tynku można, opcjonalnie, malować farbami ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL NOVA.
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z technologią opisaną w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

DOTYCZY ODMIANY III
W przypadku ODMIANY III nie wykonuje się warstwy zbrojonej siatką, tynk cienkowarstwowy nakłada się bezpośrednio na powierzchnię przyklejonych płyt z lamelowej wełny mineralnej, za pomocą natrysku mechanicznego. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych preparatów gruntujących, o ile powierzchnia wełny jest fabrycznie impregnowana. Możliwe jest użycie tynku mineralnego, zarabianego przed użyciem wodą, lub tynku akrylowego dostarczanego na miejsce stosowania w postaci masy gotowej do użycia. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z technologią opisaną w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.


Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2012-01-09

','489',''); ?> roker_g',''),'216'); blok('Załączniki','tytul','
Karta PDF
Karta WORD
Aprobata ITB
Certyfikat ITB
Deklaracja zgodności: Deklaracja zgodności - BY
','216'); include ('pl/inc/blok_grupyzastosowan.php'); $poradycat='np__'; $poradycount=17; switch ('TYNKI_SZLACHETNE_I_SYSTEMY_OCIEPLEŃ') { case 'MATERIAŁY_DO_UKŁADANIA_OKŁADZIN_CERAMICZNYCH_I_KAMIENNYCH': $poradycat='np_Roboty+glazurnicze'; break; case 'MATERIAŁY_GRUNTUJĽCE,_CZYSZCZĽCE_I_ZABEZPIECZAJĽCE': $poradycat='np_Roboty+malarskie'; break; case 'DODATKI_DO_ZAPRAW': $poradycat='np_inne'; break; case 'POSADZKI_I_PODKŁADY_SAMOPOZIOMUJĄCE': $poradycat='np_Wykonywanie+podkładów+i+posadzek'; break; case 'GOTOWE_ZAPRAWY_BUDOWLANE': $poradycount=8; $poradycat='np_inne'; break; case 'MATERIAŁY_IZOLACYJNE_I_USZCZELNIAJĽCE': break; case 'TYNKI_SZLACHETNE_I_SYSTEMY_OCIEPLEŃ': $page='View=sna_php&Cat=np_Roboty+tynkarskie+i+dociepleniowe&Count=7'; break; case 'FARBY': $page='View=sna_php&Cat=np_Roboty+malarskie&Count=7'; break; case 'MATERIAŁY_DO_PRZYKLEJANIA_STYROPIANU_I_DO_UKŁADANIA_TAPET': break; case 'PRODUKTY_GIPSOWE': $page='View=sna_php&Cat=np_Roboty+malarskie&Count=10'; } include ('pl/inc/blok_kolorystyka.php'); include "pl/inc/dol.php"; ?>