W przypadkach kiedy podłoże uległo bardzo silnemu zakażeniu mikroorganizmami należy usunąć je mechanicznie (np. skuć tynki) i pomalować specjalnymi preparatami grzybobójczymi, np ATLAS MYKOS. Gdy zagrzybienie jest jedynie powierzchniowe, skażenie nalezy usunąć szpachelką, a całość pomalować MYKOSEM.
Grzyb pojawia się tam gdzie jest są sprzyjające warunki w postaci wilgoci i temperatury. Główną przyczyną powstawania grzyba jest zminimalizowanie wymiany powietrza poprzez montaż np.: “szczelnych” okien PCV i brak drążności kanałów wentylacyjnych oraz przemarzanie ścian zewnętrznych na skutek słabej izolacji termicznej. W wielu mieszkaniach szczególnie w budownictwie wielkopłytowym kanały wentylacyjne istnieją jedynie w łazienkach i kuchniach, co jest niewystarczające do prawidłowej cyrkulacji powietrza wewnątrz mieszkania.
Tak jak wiele może być przyczyn powstawania “grzyba” tak metoda jego usunięcia jest praktycznie jedna. W pierwszej kolejności należy usunąć przyczyny powstawania wilgoci w postaci zwiększenia wymiany powietrza lub docieplenia ścian zewnętrznych budynku, a następnie można przejść do usuwania skutków zagrzybienia.
Po naprawieniu powierzchni ścian, można przystapic do malowania. Do tego celu można uzyć praktycznie każdego rodzaju farby.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011Źródło: własne

 Zadaj pytanie