Chciałbym obsadzić balustradę balkonu. Jakich zapraw mam użyć?
(2006-7-13)