UMOWA ZE SPÓŁDZIELNIĄ

Jak będzie wyglądała sytuacja osób, które budują segment w spółdzielni mieszkaniowej, wpłacili ponad 60%ceny a uwłaszczenie nastąpi w 2005 r. ? Ile będą musieli zapłacić przy uwłaszczeniu bo do tej pory płaciło się tylko opłatę notarialną?


Jeśli jest Pan członkiem spółdzielni i zawarł pan umowę ze spółdzielnią o wybudowanie domu jednorodzinnego w celu przeniesienia na pańską rzecz jego własności, to umowa ta powinna regulować kwestie dotyczące m.in.:
a) zobowiązania członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową - określonych w umowie,
b) określenia zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
c) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
d) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
e) inne postanowienia określone w statucie spółdzielni (np. kto ponosi koszt zawarcia aktu notarialnego, w którym zostanie ustanowiona odrębna własność domu jednorodzinnego).

Dlatego odpowiedzi na powyższe pytanie musi pan poszukiwać w umowie zawartej ze spółdzielnią i statucie spółdzielni.

Zaznaczyć należy, iż w spółdzielni ryzyko związane z realizacją inwestycji rozkłada się na spółdzielnię i jej członków. W umowach spółdzielnie zastrzegają, iż cena za metr kwadratowy jest ceną proponowaną, a cena końcowa uzależniona jest od ostatecznego rozliczenia. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116) członek spółdzielni wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal (tutaj na dom jednorodzinny).
Dlatego też może się zdarzyć cena określona w umowie będzie niższa od ceny końcowej, wynikającej z ostatecznego rozliczenia. W takiej sytuacji będzie musiał pan dopłacić różnicę. Jeśli cena ostateczna będzie niższa, to różnicę będzie panu zwrócona przez spółdzielnię.
Wpływ na cenę zapewne będzie miało wprowadzenia nowych zasad opodatkowania podatkiem VAT. Jednak jak zostanie uregulowana sprawa VATu w budownictwie i jego zwrotu jeszcze nie wiadomo.

mgr Piotr Pieczonka
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.