JAKA STAWKA PODATKU VAT?

Czy prawidłowe jest opodatkowanie przez handlowca 7-proc. stawką VAT wykonywanej usługi budowlano-montażowej, jeżeli w jej skład wchodzi dostawa materiałów, w obiektach budownictwa mieszkaniowego?

Usługa montażu paneli ściennych, podłóg czy drzwi oraz malowanie ścian wraz z zakupionym wcześniej u producenta materiałem w obiekcie budownictwa mieszkaniowego podlega opodatkowaniu 7-proc. VAT.
Podatnik zawarł umowę na wykonanie roboty budowlano-montażowej, obejmującej swoim zakresem robociznę i materiał. A zatem mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowej usługi, której podstawa opodatkowania obejmuje całość świadczenia.
Na gruncie ustawy o VAT, jest to usługa, o której mowa w przepisie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy. Dostawa samych materiałów opodatkowana jest natomiast 22-proc. stawką VAT. Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach z 16 sierpnia 2005 r. nr Nr PPB2-4407/I/20/2005.
Podatnik prowadzi działalność handlową w zakresie budownictwa, m.in.: sprzedaż paneli ściennych i podłogowych, sprzedaż drzwi i innych materiałów wykończeniowych oraz usługi ich montażu u klienta.
Po wykonaniu usług spółka wystawia fakturę za roboty budowlano-montażowe. W cenie robót uwzględnia cenę towarów niezbędnych do wykonania montażu. Usługę wykonuje samodzielnie lub też zleca jej wykonanie podmiotowi obcemu.

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.Źródło: Gazeta Prawna z 29.08.2005