Powstawanie grzybów w pomieszczeniach mieszkalnych z prawidłowo wykonaną izolacją przeciwwilgociową i termiczną jest spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem tych pomieszczeń. Zbyt szczelne okna oraz niedrożna instalacja wentylacyjna mogą spowodować, iż nadmiar pary wodnej będzie osadzać się na powierzchni ścian w postaci grzyba.
Użycie preparatu grzybobójczego ATLAS MYKOS spowoduje skuteczne usunięcie z powierzchni elementów budowlanych nalotów pochodzenia organicznego typu grzyby, porosty, pleśnie, glony i może być stosowany wewnątrz jaki na zewnątrz budynku. ATLAS WODER E jako folia elastyczna służy do uszczelniania pomieszczeń z przepływająca bezciśnieniowo pod płytkami wodą tzn. łazienek, kabin prysznicowych itp. Jednak zaprawy wodoszczelne służą do zabezpieczenia powierzchni przed działaniem wilgoci od strony zewnętrznej przegrody. W przypadku, gdy wilgoć jest w przegrodzie, a spowodowane jest to przez np. uszkodzoną izolacje poziomą lub pionową zastosowanie rozwiązania zawartego w pytaniu nie jest rozwiązaniem prawidłowym. Po pewnym okresie tzw. ciśnienie ujemne działające na warstwę wodoszczelną od wewnątrz spowoduje jej odspojenie. W takim przypadku konieczne jest usunięcie przyczyny występowania wilgoci w ścianach. Jedną ze skutecznych metod jest metoda iniekcji wgłębnej.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011


Usuwanie glonów i grzybów z elewacji
Na północnej elewacji mojego domu – otynkowanej siedem lat temu - pojawił się zielony nalot. Są to prawdopodobnie jakieś glony lub grzyby, które znalazły sobie na elewacji sprzyjające warunki rozwoju. Jakie mogą być przyczyny pojawienia się tego nalotu i jak z nimi walczyć, żeby problem nie powrócił?
(2007-9-28)
Przyczyny powstawania wykwitów pleśniowych wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz metody ich zapobiegania.
(2005-1-7)

 Zadaj pytanie