SĄSIAD W BUDOWNICTWIE

Jaka jest definicja sąsiada w prawie budowlanym?

Prawo budowlane w szeroko pojętym zakresie nie zawiera definicji słowa „sąsiad” (pomimo tego, iż słowo to występuje w Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. czy też w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
Wobec braku definicji ustawowej należy stosować wykładnię językową słowa „sąsiad”. Należy zatem sięgnąć do słownika języka polskiego:

sąsiad
rz. mos I, lm M. ~siedzi
1. ‘osoba mieszkająca niedaleko kogoś, granicząca miejscem zamieszkania’
2. ‘osoba siedząca, znajdująca się obok kogoś w danym momencie’.

(źródło: onet.pl – słowniki)

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.