DEFINICJA WIATY

Czy w prawie budowlanym podana jest definicja „wiaty"?

Ustawa z 7 lipca 1994 r. nie zawiera definicji słowa „wiata”. Natomiast jest ona zawarta w Załączniku nr 1 do rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.). Zgodnie z tą definicją wiatą jest szczególny rodzaj budynku, stanowiący pomieszczenie naziemne nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.

Powyższa definicja znajduje zastosowanie w szeroko pojętym prawie budowlanym.

mgr Anna Łochowska
GRUPA ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.