Wszelkie różnice, które występują pomiędzy parametrami tynków mineralnych i akrylowych wynikają ze spoiwa użytego do ich produkcji. W tynku mineralnym jest to cement, a w tynku akrylowym dyspersje żywic syntetycznych.
Ponieważ niektóre parametry różnią się znacznie, przestrzegam przed nieprzemyślanym wyborem pomiędzy tymi typami tynków, a zwłaszcza przed kierowaniem się w tym względzie jedynie ceną robocizny. Tynków akrylowych nie można bowiem stosować wszędzie. Mam tu na myśli zarówno układ warstw w ścianie domu, parametry materiału z którego wykonany jest mur, oraz otoczenie wokół domu.
Oto kilka najważniejszych różnic pomiędzy tynkami mineralnymi i akrylowymi.

  • Tynki mineralne produkowane są w postaci suchej mieszanki, którą na budowie zarabia się z wodą w odpowiedniej proporcji. Akrylowe sprzedawane są jako gotowa do użycia masa. Z tego względu na pewno wystąpi różnica w kosztach robocizny na niekorzyść tynku mineralnego. Sama technologia nakładania i fakturowania obydwu rodzajów tynków nie niesie ze sobą istotnych różnic, więc nie powinna mieć przełożenia na koszty wykonania.
  • Paleta barw kolorowych tynków mineralnych jest dużo uboższa niż akrylowych i w ofercie ATLASA ogranicza się do 41 jasnych pastelowych kolorów. Niektóre firmy asekurują się i w przypadku oferowania tynków w ciemniejszych kolorach zalecają od razu ich malowanie.
  • Tynki mineralne są trwalsze od akrylowych, a to z racji tego, że w wyniku procesów chemicznych jakie zachodzą w nich (w kontakcie z dwutlenkiem węgla) niejako utwardzają się one w czasie. Tynki akrylowe są za to bardziej elastyczne i dużo łatwiej znoszą niewielkie odkształcenia podłoża wywołane, np. zmieniającą się temperaturą.
  • Tynki mineralne znacznie łatwiej przepuszczają parę wodną niż akrylowe i na pewno nie doprowadzą do kondensacji wilgoci w ścianie. Zastosowanie tynku akrylowego na ścianie wykonanej z materiałów o dużej paroprzepuszczalności może w przyszłości spowodować jego odspojenie. Przed wyborem radzę zasięgnąć opinii producenta tynku, który może wykonać symulację komputerową dyfuzji pary wodnej poprzez ścianę pana domu.
  • Tynki akrylowe znacznie szybciej ulegają obrastaniu przez grzyby i glony niż tynki mineralne. Jeśli więc dom planowany jest w okolicy zbiornika wodnego lub jakiegoś skupiska zieleni, radzę stosować tynk mineralny.
  • Tynki akrylowe przyciągają brud w przeciwieństwie do obojętnych elektrostatycznie tynków mineralnych. Natomiast akryle są dużo mnie nasiąkliwe, dzięki czemu kurz łatwiej z nich usunąć poprzez zwykłe mycie. Tynki mineralne ze względu na swoją porowatość ulegają zabrudzeniu strukturalnemu, a tynki akrylowe brudzą się jedynie powierzchniowo.
Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011
 Zadaj pytanie