BLISKIE SĄSIEDZTWO

Czy bliskie sąsiedztwo oznacza " po drugiej stronie drogi" czy też "po tej samej"?

Zarówno w prawie budowlanym, jak i w kodeksie cywilnym, czy też w innych aktach prawnych, brak jest definicji „sąsiedztwa”, czy też „bliskiego sąsiedztwa”. Dlatego też przyjąć należy, iż interpretacja tego pojęcia zależy każdorazowo od organu, który pojęcie to stosuje. Z pewnością przy ocenie, czy dane sąsiedztwo jest sąsiedztwem bliskim, powinno się mieć na uwadze możliwość istnienia wpływu działań użytkownika nieruchomości na sposób korzystania z nieruchomości „sąsiedniej”. W takim rozumieniu nieruchomość znajdująca się po drugiej stronie ulicy mogłaby być, moim zdaniem, uznana za „nieruchomość sąsiednią”, czy też znajdującą się w „bliskim sąsiedztwie”, jeśli np. wysoki budynek znajdujący się na tej nieruchomości naruszałby prawo własności nieruchomości sąsiada poprzez ograniczenie tzw. prawa światła (prawa do określonego oświetlenia) właściciela budynku na nieruchomości po drugiej stronie ulicy.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.