W zasadzie nie ma normy, która dla określonych płytek jednoznacznie wskazuje szerokość fug. Są jednak pewne ogólnie przyjęte zasady spoinowania okładzin. I tak: dla bardzo popularnych obecnie płytek 10x10 cm stosuje się fugę o szerokości 2 mm, dla mozaiki szklanej 2x2 cm – 1 mm, dla glazury o wymiarach 20x30 cm – 3 mm, dla płytek gresowych 30x30 cm – 5 mm, a dla płytek wielkoformatowe – od 7 do 10 mm.
Szerokość fugi zależy przede wszystkim od wymiarów płytki, ale tak naprawdę to głównie kwestia gustu i w większości przypadków ma dla użytkownika jedynie znaczenie estetyczne.
Ważne jest przede wszystkim, aby do konkretnej grubości spoiny między płytkami zastosować odpowiednią zaprawę wypełniającą.

Coraz częściej spotyka się okładziny, w których płytki praktycznie przylegają jedna do drugiej, tzw. klejenie bezfugowe. O ile jednak nie dysponujemy odpowiednio przygotowanymi, idealnie równymi płytkami, nie radzę stosować takiego rozwiązania. Tradycyjne płytki są tylko na pozór równe, a poza tym i tak nie uda się osiągnąć efektu bezspoinowej okładziny, gdyż mają one wyoblone krawędzie.

Płytki
Szerokość spoiny
Mozaika szklana 2x2 cm
1-2 mm
Płytki ceramiczne 10x10 cm
2 mm
Płytki ceramiczne 20x20 cm
2-3 mm
Płytki ceramiczne 20x30 cm
3 mm
Płytki gresowe 20x20 cm
3-4 mm
Płytki gresowe 30x30 cm
4-5 mm
Płytki gresowe 40x40 cm
5-6 mm
Płytki gresowe 50x50 cm
7 mm


Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011


 Zadaj pytanie