W przypadku obiektu należącego do Państwa może występować jedna lub kilka z przyczyn podanych poniżej:
1. Zawilgocenie murów (zła izolacja ścian, brak drenażu wokół budynku w przypadku posadowienia na gruntach gliniastych, itd.)
2. Wykonanie tynku na całej wysokości ściany bez wyodrębnienia tzw. cokołu, którego minimalna wysokość od poziomu terenu wynosi 30 cm. Jest to obszar bardzo mocno narażony na kontakt z wodą, pyłkami i innymi zanieczyszczeniami. Z tego też powodu polecamy wykonanie cokołu w tynku mozaikowym ATLAS DEKO M, bądź obłożenie go ceramiką.
3. Nie uszczelnienie styków obróbek blacharskich i w efekcie powstanie miejsc mocniej zawilgoconych, a wiadomo - wilgoć i zanieczyszczenie stanowią dobrą dla glonów pożywkę.
4. Użycie nieodpowiednich materiałów np. zastosowanie farb wewnętrznych (nie posiadających środków grzybobójczych) - na zewnątrz może spowodować rozwój glonów i grzybów.
5. Bliskość skupisk zieleni lub zbiorników wodnych

Usuwanie grzybów i glonów należy zacząć od usunięcia przyczyn ich powstania czyli np. zlikwidowania wszelkich przecieków wody mających wpływ na zabezpieczaną powierzchnię. Następnie zastosować należy któryś z dostępnych na rynku preparatów grzybobójczych. Nanosi się je na suchą powierzchnię wałkiem, pędzlem malarskim lub aparatem natryskowym. Widoczne zabrudzenia należy usunąć przez szorowanie szczotką podłoża nasączonego preparatem grzybobójczym ATLAS MYKOS. Na podłożach silnie skażonych mikrobiologicznie płyn należy nanieść jeszcze raz. Oczyszczone i zabezpieczone powierzchnie po dwóch dniach można pokryć farbą. Najlepiej zrobić to farbą silikonową ATLAS ARKOL N.
Podczas prac z płynami grzybobójczymi należy zachować szczególną ostrożność. Stosować rękawice gumowe oraz okulary – unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. Powierzchnia ścian winna być również zabezpieczona przed spłukaniem bądź szybkim wysychaniem.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011Źródło: własne

Przyczyny powstawania wykwitów pleśniowych wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz metody ich zapobiegania.
(2005-1-7)
Usuwanie wykwitów wewnątrz budynków
Czy zlikwidowanie wykwitów MYKOSEM i nałożenie 2-krotnej warstwy ATLAS WODER E będzie skuteczną technologią usunięcia grzybów mając na uwadze, że ściana sama w sobie będzie wilgotna a przyczyna nie zostanie usunięta
(2003-2-21)

 Zadaj pytanie