SZAMBO BEZ POZWOLENIA

Znowelizowane prawo budowlane przewiduje, że kto chce wykopać szambo, nie musi występować o pozwolenie na budowę.

Obecnie wystarczy, że dokona się zgłoszenia planowanej inwestycji. Dokonuje się go w jednostce wydającej pozwolenia na budowę. Zgłoszenie takie staje się prawomocne po 30 dniach. Jeżeli przez 30 dni od daty zgłoszenia urząd nie zażąda uzupełnienia dokumentacji lub nie poinformuje o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, inwestor może przystąpić do prac. Gdy zostanie poproszony o uzupełnienie dokumentacji – trzydziestodniowy termin biegnie od chwili, w której to uzupełnienie nastąpiło.

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.Źródło: Gazeta Poznańska z dn. 15.07.2004