Gruntowanie jest pierwszym etapem technologicznym podczas wykonania tynków, jak też gładzi gipsowych. Jest czynnością bardzo ważną, od której zależeć może późniejsza trwałość tynku lub gładzi na ścianach i sufitach. Gruntować należy praktycznie każde podłoże, na którym ma być zastosowany tynk, gładź lub gipsowa zaprawa klejowa. Gruntujemy oczywiście podłoża stabilne, czyste i suche.
Do powierzchni zwartych, gładkich i mało nasiąkliwych, np. betonowych, stosujemy gotowy preparat gruntujący o nazwie ATLAS GIPS ADHER, który znacznie zwiększa przyczepność nanoszonych zapraw gipsowych do podłoża. Preparat ten po nałożeniu rozwija (zwiększa) powierzchnię, zapewniając dobrą przyczepność zaprawy gipsowej do podłoża. ATLAS GIPS ADHER nanosi się na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla lub wałka malarskiego, najlepiej na dzień przed wykonaniem zasadniczej pracy.
Do gruntowania porowatych powierzchni o silnych właściwościach chłonnych, szczególnie podłoży z betonu komórkowego, płyt cementowo-wiórowych, cementowo-wapiennych oraz podłoży z cegły lub pustaków ceramicznych, aby wyrównać chłonność podłoża, zalecamy zastosowanie środka gruntującego o nazwie ATLAS UNI-GRUNT. Zwiększa on przyczepność do powierzchni, jej elastyczność, reguluje także proces chłonności podłoża, a przy tym przepuszcza parę wodną. UNI-GRUNT nanosi się na powierzchnie ręcznie przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego, można też urządzeniem hydrodynamicznym. Średnie zużycie wynosi 0,1-0,3 kg/m2 podłoża. Na zagruntowanym podłożu technologia pracy jest dużo łatwiejsza, wiązanie i wysychanie zaprawy jest jednakowe i równomierne. Dobrze zagruntowane podłoże zapewnia stabilną przyczepność zaprawy nawet przy znacznych zmianach temperaturowych czy wilgotnościowych w pomieszczeniu.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011


 Zadaj pytanie