KTO POWOŁUJE KIEROWNIKA BUDOWY

Kto ma obowiązek powołania kierownika budowy/robót - inwestor czy wykonawca?

Zgodnie z art. 18 ust. 1 prawa budowlanego zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, jest obowiązkiem inwestora.

mgr Anna Łochowska
Doradca Grupy ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.