Słusznie dostrzegł Pan problem w przenikaniu pary wodnej, gdyż z powodu ogólnie małego oporu dyfuzyjnego ściany, może dojść do kondensacji pary wewnątrz przegrody. Z tego też powodu proponujemy zastosowanie tynków mineralnych, barwionych w masie np. ATLAS CERMIT SN lub DR, które odznaczają się najmniejszym oporem dyfuzyjnym pośród tynków. Tynki barwione w masie pozwalają na rezygnację z malowani farbami, co korzystnie wpływa na stan przegrody. Proponuję podane rozwiązanie, skonfrontować z zaleceniami producenta ceramiki.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011


 Zadaj pytanie