PRZYCZEPA CAMPINGOWA

Posiadam działkę rolną stanowiącą użytki V klasy, Faktycznie służy ona do rekreacji. Chcę pozostawić na działce na okres zimowy i wiosenny przyczepę campingową, stojącą luzem na kołach jezdnych. Czy jakieś przepisy nakazują, abym ten fakt zgłosił w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym? Jakich formalności muszę dokonać/ Czy właściwy urząd może mi tego zabronić?

Sytuacja dotycząca pozostawienia na pewien czas na gruncie przyczepy campingowej nie została uregulowana ani przewidziana w prawie budowlanym. Ustawa wspomina jedynie o stawianiu na gruncie barakowozów, które traktowane są jako tymczasowe obiekty budowlane i jako takie podlegają, przed postawieniem, zgłoszeniu właściwemu organowi samorządowemu .
Pozostawienia przyczepy campingowej na gruncie (niezależnie od rodzaju gruntu) nie można moim zdaniem traktować jako wybudowanie budynku. Przyczepa campingowa nie mieści się także w zakresie definicji tymczasowego obiektu budowlanego. Orzecznictwo sądów administracyjnych (co prawda dotyczące stosowania prawa podatkowego) wskazuje, iż przyczepy, które podlegają rejestracji, nie są barakowozami i są zarejestrowane w Wydziale Komunikacji, nie podlegają zatem prawu budowlanemu i nie są traktowane jako budynki.
Wydaje się zatem, iż pozostawienie na działce przyczepy campingowej (tym bardziej na pewien określony czas) nie wymaga zgłoszenia żadnemu z organów samorządowych nadzorujących przestrzeganie prawa budowlanego ani tym bardziej nie wymaga pozwolenia na budowę.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.