CZY POTRZEBNE JEST POZWOLENIE NA DOBUDOWANIE GANKU DO ISTNIEJĄCEGO STAREGO BUDYNKU?

Rozbudowa obiektu budowlanego (a więc także dobudowanie ganku) mieści się w zakresie pojęcia „budowa”, zdefiniowanego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 3 ust. 6).

Zgodnie z tą ustawą każda budowa wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Wyjątki od tej zasady zamieszczone są w art. 29. Niestety, dobudowanie ganku do istniejącego starego budynku nie mieści się w żadnej z kategorii wyłączających obowiązek uzyskania wskazanego pozwolenia. W związku z tym uznać należy, iż dobudowanie ganku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

mgr Anna Łochowska

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.