Pielęgnacja wylewek betonowych oraz betonu dojrzewającego dotyczy głównie prac wykonywanych na zewnątrz. Wynika to z temperatur panujących szczególnie latem podczas prowadzenia prac budowlanych i ma na celu zabezpieczenie właściwej wilgotności betonu w okresie dojrzewania. Brak odpowiedniej wilgotności spowoduje obniżenie wytrzymałości betonu, a czasami nawet doprowadzi do jego uszkodzenia ( na powierzchni wylanego elementu powstaną rysy i spękania).

Na budowie najczęściej stosowaną metodą jest wspomniane przez Pana polewanie wodą danego elementu. Kolejnymi zabezpieczeniami przed nadmierną utratą wilgoci przez mieszankę betonową jest nakrywanie betonu matami, tkaninami materiałowymi zraszanymi wodą lub folią budowlaną. W Pana przypadku, jeżeli została wykonana wylewka lub ma być wykonana w najbliższym czasie w mieszkaniu podczas remontu, nie zachodzi konieczność polewania jej wodą. Natomiast na pewno nie zaszkodzi to wylewce jeżeli zostanie zwilżona wodą podczas dojrzewania. Gdy zdecyduje Pan o zastosowaniu tego zabiegu to proszę o ostrożne dozowanie wody. Jeżeli mieszka Pan w budynku gdzie pod pomieszczeniem, w którym prowadzony jest remont znajdują się również pomieszczenia użytkowe nadmierne polewanie posadzki może doprowadzić do ich zalania.
Jeszcze tytułem wyjaśnienia. Na budowach przy wykonywaniu posadzek betonowych w nowo wznoszonych obiektach polewanie wylewek wykonuje się bardzo rzadko. Posadzki przeważnie wykonywane są zaraz po tynkach, które jeszcze nie zdążyły wyschnąć. Poziom wilgotność w danym pomieszczeniu jest bardzo duży i dzięki temu można nie stosować polewania.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011


 Zadaj pytanie