UŻYTKOWANIE WIECZYSTE A AMORTYZACJA

Czy użytkowanie wieczyste podlega amortyzacji?

Zgodnie z art. 16c ustawy z dnia 15 stycznia 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. t.j. z 2000 Nr 54 poz. 654 z póź. zm.) amortyzacji nie podlega m.in. prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 Nr 14 poz. 176 z póź. zm.) w art. 22c również wyłącza amortyzację prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Mgr Piotr Pieczonka
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.