USTAWA Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami
(2004-6-24)