Czas wiązania zaczynu gipsowego (zaprawy) jest jednym z podstawowych parametrów normowych i użytkowych charakterystycznych dla danego rodzaju spoiwa gipsowego.
Przy określaniu czasu wiązania spoiw gipsowych wyróżnia się Początek i Koniec wiązania.
Początek wiązania liczony jest od chwili wsypania spoiwa do wody, jego nawilżenia oraz wymieszania, a obejmuje on przedział czasowy, w którym zaczyn utrzymuje właściwości plastyczne.
Koniec wiązania stanowi przedział czasowy liczony od wsypania spoiwa do wody, obejmujący jego nawilżenie i wymieszanie, aż po uzyskanie dostatecznie stwardniałego tworzywa.
Czas wiązania zaczynu (zaprawy) zależy od rodzaju spoiwa, ilości wody zarobowej oraz jej temperatury. Zmniejszenie ilości wody zarobowej w stosunku do oznaczonej współczynnikiem wodno-gipsowym powoduje skrócenie czasu wiązania zaczynu gipsowego, a jej zwiększenie czas ten wydłuża. Spoiwa gipsowe wiążą korzystnie, gdy temperatura wynosi od +5oC do +25oC. W tym przedziale, przy obniżaniu temperatury wody czas wiązania zaczynu ulega wydłużeniu, a przy jej podwyższeniu - wyraźnemu skróceniu.
Aby czas wiązania nie ulegał skróceniu, niezbędne jest, by przechowywane spoiwa gipsowe zabezpieczyć przed wilgocią. Na czas wiązania ma też wpływ dbałość o czystość narzędzi i akcesoriów stosowanych przy przygotowaniu zaprawy (resztki zaprawy skracają czas wiązania).
Czas wiązania podstawowego spoiwa, jakim jest Gips Budowlany, trwa stosunkowo krótko (początek następuje najwcześniej po trzech minutach, a koniec wiązania najpóźniej po trzydziestu). Dla odmiany, czasy wiązania spoiw gipsowych modyfikowanych są fabrycznie wydłużone i dostosowane do poszczególnych technologii wykonawczych.
Stosując się do wytycznych odnośnie sporządzania zapraw gipsowych, opisanych na każdym opakowaniu, unikniemy ingerowania w czas wiązania.

mgr inż. Marek Tomasik
Akademia Stosowania Gipsu
ATLAS/DOLINA NIDY


Gładzie gipsowe na otynkowanym suficie, pomalowanym farbą emulsyjną
W jaki sposób wykonać gładź gipsową na suficie otynkowanym tynkiem cementowo–wapiennym i pomalowanym farbą emulsyjną?
(2010-9-28)
Naprawianie starego tynku wewnątrz mieszkania.
Rozpocząłem remont w mieszkania. Stanąłem przed problemem napraw znacznych ubytków tynku - mam do wypełnienia sporo miejsc po wykruszonym tynku zarówno na ścianie, jak i na obrzeżach futryn. Jakie materiały z Waszych produktów polecacie, aby uzyskać gładkie i równe ściany pod malowanie?
(2010-7-19)
Gładź gipsowa bezpośrednio na ścianie z betonu komórkowego.
Czy można użyć gładzi ATLAS GIPS FORTIS bezpośrednio na ścianę wybudowaną z betonu komórkowego, na cienkie spoiny, czy konieczne jest uprzednie tynkowanie tynkiem mineralnym? Jeżeli tak - jaka powinna być jego grubość?
(2005-12-19)
Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych
Czym wypełnić przestrzeń pomiędzy płytami GK?
(2002-5-13)

 Zadaj pytanie