W STYCZNIU POGORSZYŁ SIĘ WSKAŹNIK KONIUNKTURY W BUDOWNICTWIE

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w styczniu 2009 roku na poziomie minus 18 wobec minus 6 w grudniu ub. roku, podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 13% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 31% (w grudniu odpowiednio 15% i 21%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorstwa odnotowują dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne i gorsze od formułowanych w grudniu" - podano w komunikacie.

Spośród badanych przedsiębiorstw 18% (przed rokiem 22%) planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą. "Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, że portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może ulec ograniczeniu" - podał GUS.

Według ankietowanych firm, możliwy jest spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych. Planowane zmniejszenie zatrudnienia jest bardziej znaczące niż prognozowano w ubiegłym miesiącu.

"Zmniejsza się też zgłaszane przez przedsiębiorców wykorzystanie mocy produkcyjnych i w styczniu br. kształtuje się ono na poziomie 76% wobec 84% w grudniu ub. roku i 82% w styczniu 2008 r." - podał też GUS.
Źródło: GUS – 22.01.2009 r.