PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA WZROSŁA O 13,5 PROC. W UJĘCIU ROCZNYM
Produkcja przemysłowa spadła w sierpniu br. o 1,8% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 13,5% wobec wzrostu o 10,5% w lipcu (po korekcie), podał Główny Urząd Statystyczny.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 12,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i była o 1,5% wyższa w porównaniu z lipcem br." - głosi komunikat.

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w tym okresie o 6,7% m/m i o 8,5% w ujęciu rocznym. W lipcu jej wzrost wyniósł 0,8% r/r.Źródło: GUS – 17.09.2010 r.