W PAŹDZIERNIKU POGORSZYŁA SIĘ KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE


W październiku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 8, wobec minus 5 we wrześniu. Poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 23 proc. We wrześniu było to odpowiednio 17 proc. i 22 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przedsiębiorcy odnotowują nieco większe, niż przed miesiącem, ograniczenie portfela zamówień. W konsekwencji utrzymują się pesymistyczne oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej.

"Przewidywania na najbliższe trzy miesiące dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są negatywne, gorsze niż we wrześniu. Spośród badanych przedsiębiorstw 16 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 23 proc.). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, że spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może być nieco większy od przewidywań z ubiegłego miesiąca" - napisano w komentarzu.

Zarówno oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych, jak i jej prognozy są niekorzystne, gorsze od przewidywań z września.

"Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowane ograniczenie zatrudnienia może być większe od prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Spodziewany przez dyrektorów przedsiębiorstw spadek cen na roboty budowlano-montażowe utrzymuje się na poziomie zbliżonym do prognozowanego we wrześniu" - napisano.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,9 proc. (5,2 proc. we wrześniu br. i 5,5 proc. w październiku 2008 r.).

Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją ze strony innych firm (64 proc. badanych przedsiębiorstw w październiku) oraz kosztami zatrudnienia (51 proc.).

"W październiku (podobnie jak w ubiegłym miesiącu) 13 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy portfela zamówień, 78 proc. jako wystarczające, a 9 proc. jako zbyt małe" - napisano.

W porównaniu z październikiem ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych z 86 proc. do 78 proc. w październiku i we wrześniu br.Źródło: GUS – 22.10.2009