POLSKI ZWIĄZEK FIRM DEWELOPERSKICH – ROZPOCZĘTO MNIEJ BUDÓW NIŻ PODAJE GUS


Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) ocenia, że w pierwszym półroczu deweloperzy zaczęli budowę nawet o 70 proc. mniej mieszkań niż przed rokiem, poinformowała Gazeta Wyborcza. Tymczasem GUS podał, że spadek sięgał 50 proc.

Skąd ta różnica? GUS podaje swoje dane na podstawie formalnych zgłoszeń deweloperów o rozpoczęciu budowy. W pierwszym półroczu objęły one ok. 18,8 tys. lokali. PZFD twierdzi jednak, że wiele tych inwestycji zgłoszono jako rozpoczęte, aby nie doszło do przeterminowania pozwoleń na budowę.

- Faktyczne rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą poprawy koniunktury. Oceniamy, że część inwestycji zarejestrowanych jako rozpoczęte wejdzie w taki stan uśpienia, co oznacza, że w pierwszym półroczu rozpoczęliśmy budowę o 70 proc. mniej mieszkań niż przed rokiem. Efektem tego stanu rzeczy będzie drastycznie zmniejszenie liczby nowych lokali na rynku w następnych latach - skomentował na łamach GW związek deweloperów.

Przyznał on równocześnie, że wskutek wzrostu podaży mieszkań i przykręcenia śruby kredytowej przez banki, ceny mieszkań spadły o 10-20 proc. Jednak według PZFD, wskutek zahamowania nowych inwestycji, mieszkania przestaną tanieć. - Wyjątek mogą stanowić mieszkania najmniej atrakcyjne, które od dawna nie znajdują nabywców - twierdzą w związku. Coraz liczniejsze natomiast stają się przypadki ponownego wzrostu cen atrakcyjnych lokali. Tendencja taka utrzyma się także w drugim półroczu 2009 r., atrakcyjne lokale będą trzymały ceny, zaś gorsze nieznacznie stanieją.Źródło: Gazeta Wyborcza – 23.07.2009