DALSZY SPADEK KONIUNKTURY W BUDOWNICTWIE

Wyniki badania koniunktury w budownictwie w IV kwartale 2008 roku pokazują dalszy spadek aktywności firm budowlanych - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

Z danych IRG SGH wynika, że sytuacja w budownictwie jest coraz gorsza. "Jest to siódmy z kolei kwartał, gdy ogólny wskaźnik koniunktury zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. W stosunku do IV kwartału 2007 roku spadek wskaźnika wyniósł aż 29 punktów" - napisał IRG SGH w komentarzu.

"Mimo że w porównaniu z minionym kwartałem nastąpił niewielki wzrost produkcji w ujęciu ogółem oraz poprawiła się kondycja finansowa zakładów, nastroje firm budowlanych pogarszają się. Zarówno oceny ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i sytuacji panującej we własnej branży są negatywne. Pesymistyczne są również przewidywania dotyczące nadchodzącego kwartału" - napisano.

Z badań wynika, że w budownictwie znacznie zwiększyło się regionalne zróżnicowanie koniunktury. Najwyższy wskaźnik koniunktury wystąpił w regionie północnym. Bardzo niskie wartości wskaźnik przyjął dla regionów środkowo-wschodniego i stołecznego.

"Znacznie zwiększyła się liczba zakładów budowlanych zmuszonych do ograniczenia aktywności produkcyjnej z powodu zmniejszającego się popytu. Maleje natomiast problem nadmiernych obciążeń podatkowych oraz cen surowców i materiałów, do niedawna będących jednymi z poważniejszych barier. Ponadto zakłady budowlane coraz łatwiej znajdują potrzebnych pracowników zarówno o wysokich, jak i o niskich kwalifikacjach" - napisano.
Źródło: PAP – 03.02.2009