Czy prawidłowe jest opodatkowanie przez handlowca 7-proc. stawką VAT wykonywanej usługi budowlano-montażowej, jeżeli w jej skład wchodzi dostawa materiałów, w obiektach budownictwa mieszkaniowego?
(2005-8-29)
Jakie formalności muszę załatwić, gdy chcę wyremontować domek letniskowy? Czy muszę mieć pozwolenie na budowę?
(2005-6-29)
Czy inwestor wraz z pozwoleniem na budowę otrzyma z urzędu dziennik budowy?
(2005-6-1)
Czy każdy budynek jest kontrolowany przed przystąpieniem do jego użytkowania?
(2005-5-25)
Czy trzeba kogoś zawiadomić, po zakończeniu budowy, o przystąpieniu do użytkowania, a jeśli tak – to kogo?
(2005-5-18)
Czy można odkupić działkę z pozwoleniem na budowę, ale z nierozpoczętą budową?
(2005-5-11)
Czy każdy budynek przeznaczony na cele przemysłowe musi mieć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia?
(2005-5-4)
Czy każdy mieszkający w pobliżu nowej budowy może brać udział w postępowaniu i oprotestować nową inwestycję?
(2005-4-27)
Czy urząd powiatowy może wydać zezwolenie na remont pokrycia dachu osobie, która nie jest właścicielem, tylko użytkownikiem tego domu i, po części, jednym ze spadkobierców, ale nie została rozstrzygnięta sprawa spadkowa?
(2005-4-6)
Czy stawianie ogrodzenia z kamienia, w miejscu starego metalowego, wymaga zezwolenia ?
(2005-3-31)
Okres gwarancji, jakiej sprzedający udziela kupującemu co do jakości rzeczy sprzedanej, jest przeważnie wskazany w dokumencie gwarancyjnym wydawanym kupującemu. Jest to zasada ogólna i dotyczyć może także materiałów stosowanych w budownictwie, o ile dane wyroby budowlane zostały objęte gwarancją.
(2005-3-23)
Jesteśmy zainteresowani budową miejsc postojowych przed domkami jednorodzinnymi. Jakie są wymagane odległości od okien i granicy do miejsc postojowych ?
(2005-3-16)
Czy potrzebne jest zezwolenie na budowę garażu blaszanego nie związanego z gruntem?
(2005-3-2)
Jakiego typu formalności należy załatwić w przypadku odbudowy istniejącego budynku, stanowiącego pomieszczenie niemieszkalne, celem adaptacji? Remont obejmie m.in. wykonanie dachu oraz postawienie ściany nośnej.
(2005-2-23)
Jakie są możliwości i jaka procedura obowiązuje, żeby działkę siedliskową zakwalifikować jako budowlaną i rozpocząć budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego lub bliźniaka?
(2005-2-16)
Nie jestem właścicielem nieruchomości, a tylko nią władającym. Czy dostanę pozwolenie na budowę?
(2005-2-9)
Nie jestem właścicielem nieruchomości, a tylko nią władającym. Czy dostanę pozwolenie na budowę ?
(2005-2-2)
Chciałabym kupić ziemię, aby wyodrębnić działkę siedliskową. Czy na tej ziemi muszą stać jakieś budynki (czy może to być "goła" ziemia)? Chciałabym na tej działce siedliskowej zbudować dom jednorodzinny - czy najpierw działkę musze przekształcić na budowlaną, czy po prostu starać się o pozwolenie na budowę na działce siedliskowej? Jakie warunki muszą być wtedy spełnione?
(2005-1-26)
Czy kierownik budowy odpowiada tylko za budowę obiektów wymagających pozwolenia na budowę (np. budynku gospodarczego o powierzchni powyżej 10 m2), czy także za prowadzenie robót budowlanych wymagających jedynie zgłoszenia (np. budowa altany o powierzchni poniżej 10 m2; budowa ogrodzenia)?
(2005-1-19)
W budynku wielokondygnacyjnym (3-piętrowym) zamierzam dokonać wymiany okien (na okna z PCV) bez zmiany wielkości otworów i docieplić budynek z zewnątrz. Czy muszę mieć pozwolenie na wykonywanie tych robót (łącznie z dokumentacją techniczną), czy wystarczy tylko zgłosić zamiar wykonania tych robót?
(2005-1-12)

1 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 69 | ALL