W LUTYM SPADŁ WSKAŹNIK KONIUNKTURY W BUDOWNICTWIE

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w lutym 2009 roku na poziomie minus 31 wobec minus 18 w styczniu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).


"W lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 31 (w styczniu minus 18). Poprawę koniunktury sygnalizuje 9% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 40% (w styczniu odpowiednio 13% i 31%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - podano w komunikacie.

Przedsiębiorstwa odnotowują dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne i gorsze od formułowanych w styczniu.

Spośród badanych przedsiębiorstw 18% (przed rokiem 24%) planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może się zmniejszać, podał GUS.

Według ankietowanych firm, możliwy jest spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych. Planowane zmniejszenie zatrudnienia utrzymuje się na poziomie zbliżonym do prognozowanego w ubiegłym miesiącu.

"Zmniejsza się też zgłaszane przez przedsiębiorców wykorzystanie mocy produkcyjnych: w lutym br. kształtuje się na poziomie 71%, 76% w ubiegłym miesiącu i 80% w lutym 2008 r." - podał też GUS.Źródło: GUS – 20.02.2009