W PAŹDZIERNIKU OBNIŻYŁA SIĘ KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE


W październiku br. ogólny klimat koniunktury w budownictwie spadł do poziomu plus 20 wobec plus 24 we wrześniu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 29 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 9 proc. (we wrześniu odpowiednio 30 proc. i 6 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorstwa odnotowują wolniejszy od zgłaszanego we wrześniu wzrost portfela zamówień i produkcji budowlano- montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu" - napisano.

Spośród badanych przedsiębiorstw 30 proc., podobnie jak przed rokiem, planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą.

"Jednak prognozy wzrostu ich portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym są słabsze, niż przewidywano we wrześniu br. i w październiku ub.r." - napisano.

Z badań wynika, że bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest korzystnie, podobnie jak we wrześniu. Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw są mniej optymistyczne od prognoz sprzed miesiąca.

Wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych może być wolniejszy, niż przewidywano we wrześniu. Również plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia są ostrożniejsze od przewidywań sprzed miesiąca.
Źródło: PAP – 23.10.2008 r.