PROPOZYCJA ZMIAN W PRAWIE BUDOWLANYM

Ministerstwo Infrastruktury chce zlikwidować pozwolenia na budowę oraz użytkowanie budynków. Uproszczone procedury inwestycyjne będą dotyczyć wszystkich rodzajów obiektów. Zniesienie barier prawnych pozwoli na skrócenie czasu inwestycji.

Ministerstwo Infrastruktury chce zlikwidować pozwolenia na budowę oraz użytkowanie budynków. Uproszczone procedury inwestycyjne będą dotyczyć wszystkich rodzajów obiektów. Zniesienie barier prawnych pozwoli na skrócenie czasu inwestycji.

Rząd chce wesprzeć inwestorów i znacznie uprościć procedury rozpoczynania i kończenia inwestycji budowlanych. Reforma ma zlikwidować bariery prawne, które utrudniają dziś prowadzenie inwestycji i znacznie wydłużają czas ich realizacji.

Przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt zakłada przede wszystkim likwidację pozwoleń na budowę.
Postulat likwidacji pozwolenia na budowę zgłaszany był już przez poprzednie rządy. Zmiana miała odnosić się jednak wyłącznie do budynków o małej powierzchni. Tym razem resort infrastruktury chce pójść dużo dalej. Według nowych procedur inwestor przed rozpoczęciem inwestycji musi wystąpić do organu administracji jedynie o zgodę urbanistyczną, która określi rodzaj obiektu, który może powstać na działce. Jeśli jednak działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to uzyskanie również tej zgody nie będzie konieczne. Po otrzymaniu zgody urbanistycznej konieczne będzie sporządzenie projektu budowlanego i złożenie go do organu administracji, który będzie odpowiedzialny za jego przechowywanie. Jednocześnie inwestor musi z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym poinformować potencjalnych sąsiadów o zamiarze rozpoczęcia inwestycji. Jeżeli w ciągu miesiąca żadne uwagi nie zostaną zgłoszone, to inwestor będzie miał prawo rozpocząć prace.

Zdaniem ekspertów uproszczenia procesu inwestycyjnego są potrzebne, jednak w żadnym wypadku nie mogą one naruszać planów zagospodarowania przestrzennego. Z tego względu pomysł, by budować na podstawie zgody urbanistycznej, jest dobrym rozwiązaniem.

Poza uproszczeniami procedury rozpoczynania inwestycji resort infrastruktury chce ułatwić oddawanie obiektów do użytkowania. Dziś zdarza się bowiem, że budowa została zakończona, a obiekt nie jest użytkowany, gdyż zdobycie potrzebnych dokumentów i odbiorów trwa nawet kilkanaście miesięcy. Po zakończeniu prac budynek będzie mógł być od razu użytkowany, a inwestor jedynie poinformuje organ administracji o zakończeniu budowy.

Według zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury odpowiedni projekt ustawy zostanie przygotowany do połowy tego roku, tak by uproszczone procedury inwestycyjne mogły obowiązywać już od następnego sezonu budowlanego.Źródło: Gazeta Prawna z dn. 11.01.2008 r.