PROJEKT USTAWY O WSPIERANIU REMONTÓW I TERMOMODERNIZACJI

Do Sejmu trafi projekt ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji. Zastąpi obecną, obowiązującą od 1999 r. ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Obecna ustawa zakłada wsparcie jedynie dla przedsięwzięć przynoszących oszczędności energii cieplnej. Nagrodą za np. docieplenie domu jest premia, która umożliwia inwestorowi spłatę 25 proc. kwoty kredytu na ten cel. W nowej ustawie premia termomodernizacyjna ma być zmniejszona do 20 proc. kwoty kredytu. Taką samą wysokość (ale nieprzekraczającą 15 proc. łącznych kosztów inwestycji) będzie miała zwykła premia remontowa, z której skorzystają właściciele remontujący swoje kamienice wybudowane przed 1961 r.

Wdrożony ustawą program jest adresowany do prywatnych właścicieli czynszówek (wyłącznie osób fizycznych), wspólnot mieszkaniowych z większościowym udziałem indywidualnych właścicieli oraz spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów, które przejęły np. od gmin stare czynszówki.

Premia z Funduszu Remontów i Termomodernizacji przy Banku Gospodarstwa Krajowego nie obejmie drobnych remontów oraz takich, których koszt sięgałby ceny budowy podobnego budynku. W grę wchodzi natomiast m.in. wymiana okien lub remont balkonów, przebudowa podnosząca standard budynku oraz wyposażenie go w instalacje i urządzenia wymagane dla nowych budynków. Inwestorzy będą musieli przedstawić specjalny audyt, który wykaże, że remont jest opłacalny. Wśród kryteriów jest wymóg ograniczenia zużycia energii.

Ponadto nowa ustawa umożliwi właścicielom książeczek mieszkaniowych sięgnięcie po premię gwarancyjną w przypadku wymiany okien lub instalacji gazowej bądź elektrycznej. Obowiązywać ma warunek, że koszty takiego remontu nie są niższe od wartości wkładu na książeczce wraz z premią.Źródło: Gazeta Wyborcza z dnia 20.02.2008