7 PROC. VAT NA SPRZEDAŻ DOMÓW DO 2010 ROKU

Minister finansów wydał rozporządzenie, na mocy którego po 1 stycznia 2008 roku sprzedaż domów i mieszkań bez limitów powierzchniowych opodatkowana będzie również obniżoną 7-proc. stawką VAT. Było to możliwe dzięki podjętej na początku grudnia przez ministrów finansów UE decyzji pozwalającej Polsce na stosowanie do końca 2010 roku niektórych preferencyjnych rozwiązań, które pierwotnie miały obowiązywać tylko do końca ubiegłego roku.

W celu uniknięcia konieczności opodatkowania mieszkań 22-proc. stawką VAT, pod koniec ubiegłego roku do ustawy o VAT wprowadzono definicję budownictwa społecznego. Zmiana przepisów o VAT utrzymuje 7-proc. stawkę podatku na niektóre prace budowlane, m.in. na dostawę, budowę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Stawka ta będzie miała zastosowanie do budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 mkw. oraz lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 150 mkw. Co do zasady, powyżej tej powierzchni należałoby stosować stawkę 22 proc.

Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki jeszcze przez kolejne trzy lata dotyczyć będzie jednak również wielu innych przypadków. Nieoczekiwanie, 7-proc. stawka VAT na całe budownictwo mieszkaniowe została wprowadzona dzięki decyzji ministrów finansów Unii Europejskiej. Podjęli oni uchwałę o przedłużeniu do końca 2010 roku obowiązywania obniżonych stawek VAT w poszczególnych krajach członkowskich. To pozwoliło ministrowi finansów na wydanie rozporządzenia, w którym w znacznej mierze przywrócono stosowanie 7-proc. stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym w takim zakresie, jaki obowiązywał w 2007 roku. W latach 2008-2010 w dalszym ciągu dostawa lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych będzie podlegała 7-proc. stawce VAT niezależnie od ich powierzchni użytkowej. Nowe regulacje pozwalają na objęcie 7-proc. stawką VAT również lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych. Pozwala to na zastosowanie preferencji podatkowych przy sprzedaży mieszkań znajdujących się np. w budynkach pofabrycznych, koszarach wojskowych, a także w obiektach turystycznych, tj. hotelach, pensjonatach. W dalszym ciągu 7-proc. stawka VAT będzie obowiązywała na roboty budowlano montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne dotyczące budownictwa mieszkaniowego. Nie została utrzymana 7-proc. stawka VAT na roboty budowlano-montażowe związane z infrastrukturą towarzyszącą, związaną z budownictwem mieszkaniowym. Zatem usługi związane z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu czy też budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą objęte 22-proc. stawką VAT.

Reasumując, od 1 stycznia 2008 r. do całego budownictwa mieszkaniowego stosuje się preferencyjną stawkę VAT. Dla lokali i budynków lub ich części oraz prac z nimi związanych, których powierzchnia nie przekracza odpowiednio 150 i 300 mkw., podstawę do jej stosowania stanowią wprost przepisy ustawy o VAT, a dla nadwyżki metrażu przepisy rozporządzenia ministra finansów. Nadwyżka będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką 22 proc. dopiero od 1 stycznia 2011 r.Źródło: Gazeta Prawna z dnia 23.01.2008