MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W SIERPNIU 2005

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w sierpniu 2005 roku o 22,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 9451. W porównaniu z sierpniem 2004, wystąpił wzrost o 31,4 proc.

Spółdzielnie oddały do użytku 708 mieszkań, czyli o 0,3 proc. więcej niż w przed rokiem i o 137,6 proc. więcej niż w lipcu 2005 roku. Od początku roku oddano 4.590 spółdzielczych mieszkań, o 20,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w sierpniu 2005 roku 4.870 mieszkań, czyli o 15,7 proc. więcej niż rok temu i o 3,0 proc. więcej niż w lipcu 2005 roku.

W okresie styczeń-sierpień 2005 roku oddano do użytku w sumie 65.259 mieszkań, co oznacza wzrost o 0,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2004 roku.


Formy budownictwa
2005
VIII I–VIII
liczba mieszkań
VIII
2004=100
VII
2005=100
liczba mieszkań
I -VIII
2004=100
Ogółem
9451
131,4
122,3
65259
100,6
Spółdzielcze
708
100,3
237,6
4590
79,5
Indywidualne
4870
115,7
103,0
38821
98,1
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
2836
204,8
158,8
17275
119,1
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
1037
116,5
78,1
4573
90,8Źródło: www.stat.gov.pl

Mieszkania oddane do użytkowania: październik 2007 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w październiku 2007 r. liczba oddanych do użytku mieszkań wzrosła w stosunku do września 2007 r. o 4,5 proc. i wyniosła 13 tys. 983 mieszkań. Było to jednocześnie o 24,4 proc. mieszkań więcej niż w październiku 2006 roku.
(2007-11-23)
Mieszkania oddane do użytkowania - październik 2005 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w październiku 2005 roku o 14,6 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 9149. W porównaniu z październikiem 2004, wystąpił spadek o 4,0 proc.
(2005-12-2)
Mieszkania oddane do użytkowania - wrzesień 2005 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła we wrześniu 2005 roku o 10,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 10713. W porównaniu z wrześniem 2004, wystąpił wzrost o 50,1 proc.
(2005-10-21)
Mieszkania oddane do użytkowania w lipcu 2005
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w lipcu 2005 roku o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 6760. W porównaniu z czerwcem 2005, wystąpił wzrost o 15,3 proc.
(2005-8-17)