Gips pozyskany z naturalnego złoża jest sprawdzonym od tysiącleci czystym ekologicznie przyjaznym dla człowieka materiałem budowlanym o znakomitych własnościach materiałowych i biologicznych. Ze względu na znaczną ilość (do 60%) i korzystny rozkład wielkości porów powietrznych, tzw. makroporów, w zastosowanej i wysuszonej zaprawie gipsowej oraz niski poziom oporu dyfuzyjnego, naturalne spoiwa gipsowe, a w szczególności tynk gipsowy, mogą wchłonąć wiele nadmiernej wilgoci z powietrza w pomieszczeniu i oddać bardzo szybko z powrotem przy obniżaniu wilgotności. W ten sposób gips optymalnie stwarza i reguluje mikroklimat w naszych pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.
Gips naturalnyjest bezzapachowy i nie wydziela żadnych szkodliwych dla człowieka substancji. Jego właściwości fizyko-chemiczne, jak pH oraz dyfuzja pary wodnej, są bardzo zbliżone do wykazywanych przez ludzką skórę. Korzystna wartość pH (ok. 7) oraz sucha powierzchnia tynku gipsowego uniemożliwiają rozwój korozji biologicznej (pleśni).
Naturalne spoiwa gipsowecechują się niewielkim stopniem przewodności cieplnej oraz wysoką przepuszczalnością pary wodnej. Przeciwdziałają one, tym samym, zmniejszeniu wartości termoizolacji, mogącemu nastąpić poprzez wpływ wilgoci. Nadto należą do materiałów niepalnych i mających zastosowanie w ochronie przeciwogniowej.
Niewielka przewodność powierzchniowa naturalnego gipsu zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na powierzchniach otynkowanych, czy z naniesioną gładzią. Dlatego też powierzchnie te pokryte warstwą naturalnego gipsu nie przyciągają kurzu. Znakomite własności naturalnego krystalicznego gipsu z odkrywkowego złoża, w zestawieniu z nowoczesną technologią NOWEJ DOLINY NIDY, pozwalają na produkcję i wprowadzenie na rynek budowlany szerokiej oferty wysokowartościowych spoiw i tynków gipsowych wewnętrznych.

mgr inż. Marek Tomasik
Akademia Stosowania Gipsu
ATLAS/DOLINA NIDYŹródło: własne

Oddychanie ścian gipsowych
Co to znaczy, że ściany wykończone tynkiem gipsowym regulują wilgotność w pomieszczeniu ?
(2011-7-26)
Płytki na tynkach gipsowych.
Czy można przyklejać płytki ceramiczne do tynków gipsowych?
(2009-6-30)
Wykonywanie tynków gipsowych na nierównych podłożach
Czy można wykonywać tynki gipsowe na nierównych ścianach o znacznych odchyłkach od pionu, rzędu 3 cm?
(2006-4-6)
Świeże tynki gipsowe.
Jestem w trakcie wykonywania tynków gipsowych. Proszę o informację, jak należy zadbać o świeżo wykonane tynki gipsowe?
(2006-2-27)
Tynk gipsowy na gładkim betonowym suficie.
Tynki gipsowe na betonowych wylewanych czy prefabrykowanych sufitach należy wykonywać z bezwzględną starannością - bez żadnych uproszczeń czy oszczędności wykonawczych.
(2006-2-6)
Gips i właściwy mikroklimat pomieszczeń.
W zależności od rodzaju konstrukcji budynku oraz technologii wykończenia wnętrz, sposobu ogrzewania i skuteczności wentylacji stwarzamy sobie określony mikroklimat w użytkowanych przez nas pomieszczeniach.
(2005-12-16)
Tynk gipsowy w łazience
Czy mogę wykonać tynk gipsowy w łazience w domku jednorodzinnym?
(2005-12-8)
Tynki gipsowe w nieogrzewanym pomieszczeniu
Czy w okresie jesienno-zimowym mogę wykonywać tynki gipsowe w nieogrzewanym budynku mieszkalnym?
(2004-10-19)
Gipsowe tynki wewnętrzne - historia i przyszłość
(2003-1-28)
Podstawowe wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych. Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków gipsowych powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów nową jakość ścian i sufitów pomieszczeń.
(2002-10-28)
Wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych.
(2002-6-4)

 Zadaj pytanie