Tynki gipsowe wykonujemy wewnątrz pomieszczeń o normalnej wilgotności powietrza, na odpowiednio przygotowanych (stabilnych, czystych i zagruntowanych) podłożach mineralnych A zatem stała wilgotność względna nie powinna przekraczać 70 %. Jak wiemy w łazienkach wilgotność powietrza okresowo - w czasie eksploatacji ( mycie, kąpiele, prysznice) - przekracza tę wielkość. Ponadto, są w łazienkach strefy tzw. mokre, również okresowo narażone na podwyższoną wilgotność, te jednak zabezpieczamy zazwyczaj przez naklejenie płytek ceramicznych i odpowiednie uszczelnienie masą ATLAS WODER E. Natomiast powierzchnie tynku, na których nie naklejamy płytek, należy zagruntować i pomalować farbą, np. akrylową – jest to zabezpieczenie wystarczające.

Jeżeli więc w łazience (kuchni) zaprojektowano i wykonano właściwą wentylację, my zaś zadbamy, żeby w czasie eksploatacji była ona sprawna, wspomniany okresowo zwiększony poziom wilgotności szybko powraca do normalnego stanu, nie mając ujemnego wpływu na trwałość tynku gipsowego. Przy zachowaniu tego warunku tynki gipsowe w łazienkach możemy wykonywać bez żadnych obaw. Co więcej, trzeba dodać, że warstwa tynku jest świetnym regulatorem wilgotności i mikroklimatu pomieszczenia - za sprawą dużej ilości makroporów, które nadmiar wilgoci pochłaniają, a następnie oddają do otoczenia, gdy powietrze jest zbyt suche, w obu przypadkach gwarantując miłą atmosferę i komfort przebywania w pomieszczeniu.

Proponuję, aby w czasie wykonywania tynku w łazience zastosować metalowe listwy prowadzące, które znacznie ułatwią wyprowadzenie pionu ściany oraz kątów prostych. Nakładane tynki gipsowe powinny być jednowarstwowe, a w miejscach gdzie planujemy naklejenie płytek ceramicznych, tynk wykańczamy na szorstko – metodą określaną w języku fachowców jako “po gąbce na ostro”.

mgr inż. Marek Tomasik
Akademia Stosowania Gipsu
ATLAS/DOLINA NIDY.


Oddychanie ścian gipsowych
Co to znaczy, że ściany wykończone tynkiem gipsowym regulują wilgotność w pomieszczeniu ?
(2011-7-26)
Płytki na tynkach gipsowych.
Czy można przyklejać płytki ceramiczne do tynków gipsowych?
(2009-6-30)
Właściwości naturalnego gipsu
Jakie cechy i zalety posiada naturalny gips i uzyskane z niego spoiwa gipsowe?
(2009-5-25)
Wykonywanie tynków gipsowych na nierównych podłożach
Czy można wykonywać tynki gipsowe na nierównych ścianach o znacznych odchyłkach od pionu, rzędu 3 cm?
(2006-4-6)
Świeże tynki gipsowe.
Jestem w trakcie wykonywania tynków gipsowych. Proszę o informację, jak należy zadbać o świeżo wykonane tynki gipsowe?
(2006-2-27)
Tynk gipsowy na gładkim betonowym suficie.
Tynki gipsowe na betonowych wylewanych czy prefabrykowanych sufitach należy wykonywać z bezwzględną starannością - bez żadnych uproszczeń czy oszczędności wykonawczych.
(2006-2-6)
Gips i właściwy mikroklimat pomieszczeń.
W zależności od rodzaju konstrukcji budynku oraz technologii wykończenia wnętrz, sposobu ogrzewania i skuteczności wentylacji stwarzamy sobie określony mikroklimat w użytkowanych przez nas pomieszczeniach.
(2005-12-16)
Tynki gipsowe w nieogrzewanym pomieszczeniu
Czy w okresie jesienno-zimowym mogę wykonywać tynki gipsowe w nieogrzewanym budynku mieszkalnym?
(2004-10-19)
Gipsowe tynki wewnętrzne - historia i przyszłość
(2003-1-28)
Podstawowe wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych. Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków gipsowych powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów nową jakość ścian i sufitów pomieszczeń.
(2002-10-28)
Wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych.
(2002-6-4)

 Zadaj pytanie