Tynki gipsowe możemy wykonywać praktycznie na każdym podłożu mineralnym. Typowa grubość tynku gipsowego winna wynosić średnio ok. 10 mm. W rzeczywistych warunkach budowlanych zdarza się, że z dokładnym wykonaniem ścian różnie bywa. Murarzom zdarzają się usterki w wykonaniu dobrej jakości ścian i niestety te niedoróbki muszą usunąć tynkarze kosztem dodatkowej robocizny i zwiększonego zużycia gipsu tynkarskiego. Chociaż zasadniczo tynki gipsowe powinny być wykonywane jako jednowarstwowe, to można udzielić również twierdzącej odpowiedzi na postawione wyżej pytanie - tak, można wykonywać, ale dokładnie zgodnie z wytycznymi i obowiązującą technologią w tego typu przypadkach.
Jak należy w tym przypadku postępować ? Przy znacznych nierównościach i odchyłkach powierzchni ścian od pionu tynk gipsowy należy wykonywać dwuwarstwowo, wymaga to zachowania szczególnej staranności wykonawcy przy stosowaniu tzw. technologii “mokre na mokre”. Technologia ta polega na nałożeniu jednej warstwy zaprawy tynkarskiej na suche, czyste i zagruntowane preparatem gruntującym podłoże i zgrubnym jej wyrównaniu łatą tynkarską , a następnie po częściowym zgęstnieniu - stwardnieniu zaprawy - tj. po upływie około jednej godziny należy porysować “w siatkę” powierzchnię zaprawy ostrym narzędziem i od razu nakładać drugą warstwę zaprawy (min. 8 mm) oczywiście w całym cyklu technologicznym wykonywania tynku gipsowego.
Należy podkreślić, że bardzo ważną rzeczą jest, aby nie wykonywać drugiej warstwy po całkowitym związaniu pierwszej warstwy czyli po kilku godzinach i następna ważna kwestia, aby druga warstwa nie była bardzo cienka - poniżej 8 mm.
Taki sposób wykonywania tynków gipsowych zapewnia właściwą przyczepność tynku gipsowego do podłoża jak również obu warstw zaprawy tynkarskiej i wyrównanie istniejących nierówności oraz znacznych odchyłek od pionu czy kątów na ścianach. W przypadku gdy nie zdążymy z nałożeniem zaraz drugiej warstwy zaprawy pozostaje nam zostawienie tego odcinka pracy na dłużej tj. do całkowitego wyschnięcia i dopiero wtedy zagruntowanie jej emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT, a po wyschnięciu wykonanie drugiej warstwy tynku gipsowego.

mgr inż. Marek Tomasik
kademia Stosowania Gipsu
ATLAS/DOLINA NIDYŹródło: własne

Oddychanie ścian gipsowych
Co to znaczy, że ściany wykończone tynkiem gipsowym regulują wilgotność w pomieszczeniu ?
(2011-7-26)
Płytki na tynkach gipsowych.
Czy można przyklejać płytki ceramiczne do tynków gipsowych?
(2009-6-30)
Właściwości naturalnego gipsu
Jakie cechy i zalety posiada naturalny gips i uzyskane z niego spoiwa gipsowe?
(2009-5-25)
Świeże tynki gipsowe.
Jestem w trakcie wykonywania tynków gipsowych. Proszę o informację, jak należy zadbać o świeżo wykonane tynki gipsowe?
(2006-2-27)
Tynk gipsowy na gładkim betonowym suficie.
Tynki gipsowe na betonowych wylewanych czy prefabrykowanych sufitach należy wykonywać z bezwzględną starannością - bez żadnych uproszczeń czy oszczędności wykonawczych.
(2006-2-6)
Gips i właściwy mikroklimat pomieszczeń.
W zależności od rodzaju konstrukcji budynku oraz technologii wykończenia wnętrz, sposobu ogrzewania i skuteczności wentylacji stwarzamy sobie określony mikroklimat w użytkowanych przez nas pomieszczeniach.
(2005-12-16)
Tynk gipsowy w łazience
Czy mogę wykonać tynk gipsowy w łazience w domku jednorodzinnym?
(2005-12-8)
Tynki gipsowe w nieogrzewanym pomieszczeniu
Czy w okresie jesienno-zimowym mogę wykonywać tynki gipsowe w nieogrzewanym budynku mieszkalnym?
(2004-10-19)
Gipsowe tynki wewnętrzne - historia i przyszłość
(2003-1-28)
Podstawowe wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych. Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków gipsowych powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów nową jakość ścian i sufitów pomieszczeń.
(2002-10-28)
Wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych.
(2002-6-4)

 Zadaj pytanie