Pamiętajcie o BALKONACH...!

Nasze nierzadko ciasne ale własne mieszkania są często wyposażone w balkony, stanowiące kawałek własnego skrawka ziemi. Miejsca specyficzne, w których każdy z nas realizuje swoje zapędy w wersji mikro. Czy są to zapędy ogrodnicze, hodowlane czy kolekcjonerskie zależne jest od charakteru i zapału użytkownika.

Często zdarza się, że w ferworze walki zapominamy o tym, iż jest to pełnoprawna substancja mieszkaniowa, która czasem wymaga opieki i nadzoru. Mieszkanie remontowane co jakiś czas wygląda całkiem przyzwoicie ale balkon... W lecie gdy zieleń doniczek maskuje jego wygląd nie jest źle ale jesienią i zimą wszystkie ubytki i dziury straszą swym wyglądem. Jak powinien wyglądać prawidłowo utrzymany i zaprojektowany balkon ? Jak zabrać się do naprawy żelbetowego balkonu i jak o niego zadbać? – to pytanie, które często zadają sobie użytkownicy balkonów.
Działanie wody deszczowej i ciągłe podlewanie roślin balkonowych powoduje powolną degradację i korozję betonu. Gdy balkon jest odkryty miękka woda deszczowa potrafi zmienić silnie zasadowy odczyn betonu, chroniący go przed zniszczeniem. Przy nieprawidłowej eksploatacji budynku i braku kontroli ze strony zarządcy można doprowadzić nawet do stanu zagrożenia katastrofą budowlaną. Dlatego należy regularnie i systematycznie naprawiać uszkodzenia, które powstają w wyniku eksploatacji budynku. Najlepiej jednak balkon zaprojektować tak aby uniknąć sytuacji wymagających szeregu działań naprawczych.

Jak prawidłowo zaprojektować balkon ?

Nie jest to zadanie łatwe ani lekkie. Oprócz działania czynników atmosferycznych takich jak deszcz czy śnieg należy pamiętać o tym, iż balkon szczególnie narażony jest na działanie czynników zewnętrznych. Duże wahania temperatur oraz zmienne obciążenia wymagają od konstruktora niemałej zręczności i wiedzy technologicznej. Już na etapie projektu konstrukcyjnego warto pamiętać o tym, że przejście płyty stropowej w balkonową to najbardziej newralgiczne miejsce w konstrukcji budynku.
Płyta balkonowa powinna być tak zaprojektowana aby spełniała wymagania założeń konstrukcyjnych i jednocześnie nie stanowiła typowego dla tego typu rozwiązań - mostka termicznego, zwłaszcza przy planowanym na budynku dociepleniu. Tego typu problemy można zlikwidować przy pomocy tzw. nośników izotermicznych. Są to gotowe elementy ochrony cieplnej dla przejść strop-balkon przenoszące wszystkie siły występujące w konstrukcji i jednocześnie stanowiące ochronę akustyczną.
Zabezpieczenie termiczne jest dopiero połową sukcesu – teraz należy pomyśleć o zabezpieczeniu przed wodą. Temu ma służyć odpowiednie wyprofilowanie powierzchni balkonu. Zazwyczaj spadek balkonu zakładamy w kierunku od ściany do zewnętrznej krawędzi balkonu i ma on od 2 do 2,5 % pochylenia. Jeśli tak nie jest przed nałożeniem warstwy zabezpieczającej należy ten spadek wyrobić o ile nie zastosowaliśmy innego sposobu odwodnienia balkonu np. liniowego lub punktowego. Wokół balkonu powinna być wyrobiona obróbka blacharska lub orynnowanie, które odprowadzałoby wodę opadową z płyty do sieci deszczowej. Czasem rozwiązania konstrukcyjne balkonu, zwłaszcza przy dużych powierzchniach, wymagają zastosowania specjalnych mat odprowadzających wodę z płyty. Wówczas bardzo ważne staje się dokładne opracowanie szczegółów technicznych. Odprowadzona poza płytę woda nie może przenikać do warstwy konstrukcyjnej balkonu.
Ponadto w opisie technologicznym należy zalecić wykonanie warstwy wodoszczelnej, która zabezpieczy balkon przed niszczącym działaniem wody. Uwzględnienie w owym opisie geometrii balkonu jest jak najbardziej wskazane. Ułatwi to rozplanowanie taśm izolacyjnych, ewentualnych narożników czy przejść stanowiących komplementarne uzupełnienie warstwy wodoszczelnej w miejscach narażonych na penetrację wody będących jednocześnie elastycznym połączeniem powierzchni poziomych i pionowych płyty balkonu. Ułatwi to również rozmieszczenie ułożenia okładziny ceramicznej na balkonie. Wskazane jest aby przy zewnętrznych krawędziach balkonu układać całe płytki. Docinamy tylko te, które kolidują ze słupkami barierki. Wewnątrz można je ułożyć w karo lub podzielić na wygodne, prostokątne pola. Zazwyczaj w celu ukrycia wywiniętej na ścianę izolacji przeciwwodnej układa się również cokolik z gotowych lub przeciętych na pół płytek. Połączenie płytek z cokolikiem, cokołu ze ścianą oraz przy słupkach barierki należy uszczelnić silikonem. Unikniemy wówczas zaciekania wody pod warstwę cokołu co w dalszej eksploatacji może doprowadzić do jego odsadzenia od ściany.

A jak to wykonać ?

W przypadku nowego balkonu należy konsekwentnie trzymać się opisu technologicznego sporządzonego według wyżej opisanych zasad. Pomijam tu kwestie wykonania samej płyty nośnej i balustrady balkonu bo to zazwyczaj realizowane jest z elementów gotowych lub prefabrykowanych na miejscu budowy. O ile płyta balkonowa nie jest specjalnie wyprofilowana należy położyć na niej warstwę dociskową zaprawy ułożonej pochyło a pod nią dla lepszego połączenia z betonem warstwę kontaktową. Jak i czym to zrobić ?
Do tego celu najlepiej użyć zaprawy ATLAS TEN-10. Dzięki zastosowaniu tej zaprawy uzyskamy szybko(można ją użytkować już po 3 godzinach od wykonania) warstwę dociskową o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Warstwę kontaktową uzyskamy poprzez dodanie do TENa-10 Emulsji Elastycznej. Należy pamiętać, że warstwę dociskową układamy w zakresie od 5 do 30mm. Przy balkonach o dużej szerokości aby uzyskać spadek balkonu 2,5 % (np. balkon o 2m szerokości to spadek rzędu 50 mm) może okazać się, że warstwę spadkową będziemy musieli wykonać z tańszej ale wymagającej nieco więcej kultury technologicznej POSADZKI CEMENTOWEJ, układanej w warstwach po 20 mm. W warstwie dociskowej o ile powierzchnia balkonu przekracza 4m? (według instrukcji ITB) należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Założenie to choć jest o 50% większe od norm niemieckich jest o wiele bezpieczniejsze zwłaszcza dla podłoży nie wysezonowanych.
Następny etap to wykonanie warstwy wodoszczelnej. Aby załatwić problem zabezpieczenia przeciwwodnego na kilkanaście lat należy wykonać uszczelnienie, chroniące płytę dociskową balkonu. Doskonałym materiałem do tego celu jest folia w płynie WODER E. Jest to gotowa, łatwa w użyciu pasta, którą nakłada się, w przypadku balkonu, w co najmniej dwóch warstwach na powierzchnię betonu. Po wyschnięciu niezawodnie izoluje ona przed wodą wszystko, co pod spodem. Jak każda izolacja wymaga ona ochrony. Na warstwę izolacji tego typu najlepiej nałożyć jak najmniej nasiąkliwe płytki np. gresowe.
UWAGA !!!
WODER E po otwarciu wiaderka należy przemieszać. Przy nanoszeniu dwóch warstw pierwszą dobrze jest nakładać pędzlem lub wałkiem malarskim. Nanoszenie drugiej warstwy można rozpocząć przy całkowitym wyschnięciu pierwszej(około 3 godzin) przy pomocy pacy stalowej, pędzla lub wałka.
W przypadku nowych elementów np. płyt balkonowych należy pamiętać, że świeżo wykonane powierzchnie mogą być uszczelniane po minimum 14 dniach od czasu ich wykonania.

Przy zastosowaniu masy WODER E okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie osuszoną warstwę uszczelniającą tj. nie wcześniej niż 24 godziny od nałożenia ostatniej warstwy uszczelniającej.

Nieco mniej poręczna ale również bardzo przydatną w uszczelnianiu balkonu może być elastyczna zaprawa ATLAS WODER S. Starszy brat WODERA E zabezpiecza porowate powierzchnie i podłoża mineralne przed zawilgoceniem. Można ją z powodzeniem stosować również do uszczelniania piwnic, fundamentów i basenów. Przygotowanie polega na wsypaniu zawartości worka do wody i dokładnym wymieszaniu. Zaprawa po nałożeniu staje się w pełni wodoszczelna po 3 dniach.

Tak właśnie przy pomocy „fachowców od mokrej roboty” – WODERa E i WODERa S możemy zabezpieczyć balkon przed niekorzystnym wpływem wody.

Teraz pozostaje tylko wykonanie warstwy okładzinowej. Ponieważ powierzchnie na powłokach z WODERA E i WODERA S mają charakterystyczną chropowatą strukturę można na nie bez problemu kleić płytki, wykorzystując uelastycznione kleje np. ATLAS PLUS, ATLAS CAL N lub specjalny KLEJ DO GRESÓW. Zastosowanie jako warstwy okładzinowej jednorodnego i odpornego na czynniki zewnętrzne gresu zapewni nam długotrwałe funkcjonowanie powłoki okładzinowej. Nieco gorzej będzie to wyglądać w przypadku płytek zwykłych o większej porowatości.
Czasem balkon pokrywany jest wykładziną z tworzywa lub tzw. sztuczną trawą. Powierzchnia pod tego typu wykładzinę powinna być idealnie gładka. Tu układ warstw na balkonie powinien być odwrócony tzn. najpierw warstwa wodoszczelna a potem płyta , wylewka dociskowa z starannie i gładko wypracowaną powierzchnią zewnętrzną. Przy mocowaniu tego typu okładzin należy pamiętać o ich prawidłowym przyklejeniu najlepiej na klej zalecany przez producenta. Brzegi wykładziny należy ogradować i zabezpieczyć tak aby pod jej warstwę nie dostawała się woda.

Wszystkie opisane wyżej etapy wykonane prawidłowo zapewnią nam pełną satysfakcję i beztroskę korzystania z balkonu ale...

Co zrobić gdy balkon wymaga remontu ?
W przypadku wyraźnie występujących w płycie balkonowej ubytków trzeba je uzupełnić.
Najpierw jednak należy skuć płytę do „zdrowego” betonu tak aby nie pozostawić luźnych i kruchych części płyty. Jeżeli przy tych pracach odkryliśmy również zbrojenie należy oczyścić wystające zbrojenie z rdzy. Oczyszczony metal należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną np. chromianową. Aby uzupełnić ubytki używamy zaprawy do napraw i rekonstrukcji betonu ATLAS TEN –10. Wskazane jest aby na odkrytym ubytku wykonać warstwę kontaktową z zaprawy TEN-10 wzbogaconej dodatkowo Emulsja Elastyczną ATLAS i to zarówno na oczyszczonym betonie jak i na odkrytym zbrojeniu. Warstwę ATLASa TEN –10 nakładamy metodą mokre na mokre czyli jeszcze przed wyschnięciem warstwy kontaktowej. Z zaprawy tej możemy również wykonać posadzkę gdzie potrzebna jest wysoka wytrzymałość podłoża.

Chwiejącą się balustradę należy bezwzględnie zastabilizować poprzez wzmocnienie lub odtworzenie trwałego połączenia ze ścianami i płytą balkonową. Gdy balustrada rusza się w strefach zamocowań należy takie miejsca rozkuć a po odpyleniu i zwilżeniu wodą odtworzyć przy pomocy szybkowiążącej zaprawy montażowej ATLAS MONTER.
Uwaga !!! Przy wykonywaniu prac zaprawą ATLAS MONTER gniazda połączeniowe należy wypełnić zaprawą w miarę szybko, gdyż w optymalnych warunkach wiąże ona w ciągu 15-20 minut.

Czasem samo załatanie dziur nie wystarcza gdyż krawędzie płyty balkonowej np. nie istnieją. Jak je odtworzyć ? Dla szybkiego wyrobienia nowych krawędzi można wykonać mini szalunek z listew tynkarskich. Nadal najlepsza do tego celu będzie zaprawa TEN-10. Tego typu naprawy należy pielęgnować i chronić przez kilka kolejnych dni przed działaniem czynników zewnętrznych czyli słońca, wiatru i deszczu. Najlepiej założyć „opatrunek” na beton z folii lub płyt styropianowych - po zdjęciu krawędzie będą jak nowe.

Po uzupełnieniu ubytków można pomyśleć o zabezpieczenie balkonu przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych a w szczególności wody opadowej. Tu korzystamy z opisanych już sposobów zabezpieczenia przeciwwodnego. Dobieramy jeszcze okładzinę zewnętrzną i ... latem, kiedy przebywanie na balkonie staje się przyjemnością zapomnimy o trudach doprowadzenia tego skrawka naszego mieszkania do stanu używalności i korzystamy z niego aranżując np. kącik wypoczynkowy.

mgr inż. Elżbieta Koc-Grzesik
Grupa Atlas


Taras na ziemi.
Mam zamiar położyć płytki ceramiczne na tarasie . Taras ma powierzchnię 20 m2 i nie jest zadaszony. Posadzkę tarasu stanowi płyta betonowa o grubości 12 cm wylana jest na folii izolacyjnej Pod tarasem nie znajduje się żadne pomieszczenie, wykonany on jest na fundamencie i znajduje się na wysokości 80 cm od gruntu. Proszę o poradzenie czy powierzchnię płyty betonowej należy dodatkowo uszczelnić oraz jakiego użyć kleju do przyklejania płytek i masy do ich fugowania .
(2009-6-30)
Osadzanie balustrad
Chciałbym obsadzić balustradę balkonu. Jakich zapraw mam użyć?
(2006-7-13)
Naprawa uszkodzonego podjazdu
Potrzebuję naprawić uszkodzony beton na podjeździe przed domem. Był tam wykuty rowek i poprowadzony kabel do futrki. Niestety po zalaniu zwykłą wylewką betonową, wszystko praktycznie po zimie odpadło. Szczelina, a raczej rowek ma długość około 4m, szerokość od 5 do 9cm, głębokość około 3-4cm. Jakie materiały z Waszej oferty mógłbym zastosować?
(2006-10-12)
Osadzanie balustrad
Chciałbym obsadzić balustradę balkonu. Jakich zapraw mam użyć?
(2006-7-13)
Mocowanie płytek w brodziku.
Czy klej ATLAS PLUS wystarczy, aby wykleić płytki w brodziku, tak aby otrzymać szczelną powierzchnię, czy też trzeba zastosować jakiś impregnat?
(2009-6-30)
Prace glazurnicze w kabinach natryskowych.
Czy można montować kabinę na płycie gipsowej? Jak zabezpieczyć tę płytę? Jaki należy zastosować klej i jakie fugi (aby uniknąć problemów z grzybem)? Jaka powinna być technologia prac?
(2009-6-30)
Przyklejanie płytek na starej tapecie, na płycie g-k.
Mam problem polegający na tym, że w łazience na ścianie i suficie mam zamontowane płyty gipsowo-kartonowe. Na te płyty położyłem tapetę zmywalną. W najbliższym czasie planuję położyć kafelki. Wiem, że powinienem nanieść Uni-Grunt, a później folię w płynie, ale nie wiem, czy mogę nanosić te materiały bezpośrednio na tapetę?
(2009-6-30)
Przyklejanie płytek podłogowych na płycie OSB.
Proszę o informacje, jaki mam użyć klej, do mocowania płytek podłogowych, które chcę ułożyć na podłodze z płyt OSB w łazience?
(2009-6-30)
Przyklejanie płytek na starej papie.
Chciałbym położyć płytki ceramiczne na ganku o powierzchni ponad 20 mkw., który jest pokryty podwójną warstwa papy, której nie chciałbym zrywać. Proszę o podanie sposobu wykonania prac budowlanych. Czy papę należy zagruntować Uni Gruntem?
(2009-6-30)
Zabezpieczenie się przed zalaniem sąsiada.
Czy można w jakiś sposób zabezpieczyć się przed zalaniem łazienki sąsiada z parteru?
(2009-6-30)
Uszczelnienie płyty OSB
Czy Atlas Woder-E można używać na podłoże z grubej płyty OSB?
(2009-6-30)
Uszczelnienie płyty gipsowo-kartonowej pod prysznicem przed położeniem płytek.
Mam wykonany prysznic z płyt gipsowo-kartonowych i chciałbym położyć płytki. Jakich wyrobów mam użyć?
(2009-6-30)
Uszczelnienie podłoża przed przyklejaniem płytek na ścianach w łazience.
W jaki sposób wykonać klejenie płytek na ścianach w łazience z prysznicem wannowym – czy trzeba uszczelniać podłoże i jakie zastosować kleje?
(2009-6-30)
Izolacja tarasu nad pomieszczeniem.
Jak wykonać prawidłowe zabezpieczenie odkrytego tarasu. Taras jest nad gankiem, więc chcę go również ocieplić. Moje pytanie jest następujące: kiedy należy użyć folii w płynie, czy bezpośrednio na strop betonowy na którym jeszcze będzie wykonane ocieplenie i wylewka wraz z płytkami, czy dopiero na samą wylewkę, i czy będzie to gwarantowało pełną nieprzepuszczalność wody.
(2009-6-30)
Zabezpieczenie SAM-a w łazience
W łazience, o powierzchni 12 mkw., ułożone zostało ogrzewanie podłogowe, na które została wylana posadzka betonowa. Przed ułożeniem glazury trzeba było podnieść poziom o ok 2cm. W tym celu kafelkarz wylał podkład samopoziomujący ATLAS SAM 100. Czy zostało to zrobione prawidłowo i czy nie będziemy mieć w przyszłości żadnych problemów?
(2006-1-27)