Jak wynika z cyklu budowlanego, większość inwestycji kubaturowych i montażowych kończymy przed zimą, doprowadzając do stanu surowego zamkniętego. Niestety, nie zawsze udaje się też wykonać wszystkie instalacje, w tym grzewczą. Ale okres jesienno-zimowy jest przecież czasem prac wykończeniowych wewnątrz budynku i wiele prac się w tym czasie wykonuje.
Prace w technologiach gipsowych - jak większość prac budowlanych, w których używana jest woda - wymagają dodatnich temperatur. Przy wykonywaniu mokrych tynków gipsowych temperatury nie mogą spadać poniżej +5 st.C. Dotyczy to nie tylko temperatury w przewidzianym do tynkowania pomieszczeniu, ale też podłoża, które zamierzamy tynkować. Podłoże absolutnie nie może być wychłodzone i zamarznięte.
Ważną sprawą dla dobrej przyczepności tynków do podłoża i ich trwałości jest również to, aby ta dodatnia temperatura nie była niższa również w okresie dojrzewania i wysychania tynków. Jeżeli nie mamy stałego ogrzewania, to najbardziej wskazane jest tymczasowe ogrzewanie elektryczne bez zbyt dużego nadmuchu, a po pierwszej dobie od momentu wykonania tynków również odpowiednia wentylacja, która zapewni szybkie wyschnięcie mokrego tynku jeszcze przed dużymi mrozami.
Tak więc, generalnie, nie ma przeszkód, aby tynki gipsowe wykonywać w okresie, kiedy na zewnątrz są już chłody, ale bardzo ważną sprawą jest zadbanie o właściwe warunki wewnątrz pomieszczeń na przestrzeni całego cyklu technologicznego, od przygotowania zaprawy do wyschnięcia tynku.

mgr inż. Marek Tomasik
Akademia Stosowania Gipsu
ATLAS/DOLINA NIDY


Oddychanie ścian gipsowych
Co to znaczy, że ściany wykończone tynkiem gipsowym regulują wilgotność w pomieszczeniu ?
(2011-7-26)
Płytki na tynkach gipsowych.
Czy można przyklejać płytki ceramiczne do tynków gipsowych?
(2009-6-30)
Właściwości naturalnego gipsu
Jakie cechy i zalety posiada naturalny gips i uzyskane z niego spoiwa gipsowe?
(2009-5-25)
Wykonywanie tynków gipsowych na nierównych podłożach
Czy można wykonywać tynki gipsowe na nierównych ścianach o znacznych odchyłkach od pionu, rzędu 3 cm?
(2006-4-6)
Świeże tynki gipsowe.
Jestem w trakcie wykonywania tynków gipsowych. Proszę o informację, jak należy zadbać o świeżo wykonane tynki gipsowe?
(2006-2-27)
Tynk gipsowy na gładkim betonowym suficie.
Tynki gipsowe na betonowych wylewanych czy prefabrykowanych sufitach należy wykonywać z bezwzględną starannością - bez żadnych uproszczeń czy oszczędności wykonawczych.
(2006-2-6)
Gips i właściwy mikroklimat pomieszczeń.
W zależności od rodzaju konstrukcji budynku oraz technologii wykończenia wnętrz, sposobu ogrzewania i skuteczności wentylacji stwarzamy sobie określony mikroklimat w użytkowanych przez nas pomieszczeniach.
(2005-12-16)
Tynk gipsowy w łazience
Czy mogę wykonać tynk gipsowy w łazience w domku jednorodzinnym?
(2005-12-8)
Gipsowe tynki wewnętrzne - historia i przyszłość
(2003-1-28)
Podstawowe wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych. Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków gipsowych powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów nową jakość ścian i sufitów pomieszczeń.
(2002-10-28)
Wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych.
(2002-6-4)

 Zadaj pytanie