Każda budowa musi mieć swoją kronikę w postaci Dziennika Budowy. To urzędowy dokument, w którym zapisuje się przebieg robót budowlanych wraz ze wszystkimi zdarzeniami i okolicznościami mogącymi mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wszystkich wykonanych prac.
(2002-3-4)
Wiele wątpliwości budzi interpretacja prawa budowlanego odnośnie remontu, rozbudowy czy budowy, dlatego też postaram się pokrótce odpowiedzieć "zbiorczo" na tego rodzaju zapytania.
(2002-2-11)
Zacząć należy od ogólnie znanej tezy, że produkcja i użytkowanie energii to główne źródło zanieczyszczeń ziemskiej atmosfery.
(2002-1-14)

1 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | 121 - 140 | 141 - 160 | 161 - 180 | 181 - 200 | 201 - 203 | ALL