Projekt nowego prawa mówi m.in. że jeśli developer zdecyduje się reklamować swoją ofertę za pośrednictwem masowych środków przekazu, to będzie można potraktować ją jako ofertę publiczną, ponieważ będzie ona skierowana do grupy odbiorców większej niż 300 osób.
(2002-11-18)
Bogaty wybór płytek ceramicznych oferowanych na rynku budowlanym spowodował ich ogromną popularność jako materiału do wykańczana ścian i posadzek w naszych domach. Oprócz tego do wyboru płytek przekonuje nas ich estetyka, trwałość oraz łatwość utrzymania czystości.
(2002-11-12)
System silosowy, to inaczej system dystrybucji suchych mieszanek budowlanych w opakowaniach zwrotnych wielokrotnego użycia, zwanych silosami.
(2002-11-4)
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych. Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków gipsowych powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów nową jakość ścian i sufitów pomieszczeń.
(2002-10-28)
Zaprawy gipsowe są świetnym materiałem wykończeniowym o wielu zaletach, przyjaznym wykonawcom i użytkownikom, faktem jest jednak, że pośród wielu zalet mają wspomnianą cechę ujemną, o której nie wolno zapominać. Pamiętając o niej bowiem, możemy w bardzo prosty sposób jej przeciwdziałać, odpowiednio zabezpieczając elementy stalowe narażone na korozję.
(2002-10-7)
Podstawowym założeniem współczesnej konserwacji obiektów zabytkowych jest dążenie do zachowania w jak największym stopniu “substancji zabytkowej”. Takie założenie stawia przed wykonawcą bardzo wysokie wymogi dotyczące trwałości przeprowadzonego remontu.
(2002-9-30)
Utrzymująca się zła kondycja polskiej gospodarki jest przyczyną rosnącej liczby bankructw, przy czym najczęściej zagrożone upadłością są obecnie firmy budowlane.
(2002-9-16)
Geodezja jest jedna z najstarszych dyscyplin naukowych na świecie. Słowo geodezja pochodzi ze starożytności, z języka greckiego i oznacza dzielenie ziemi. Terminem tym określano nie tylko pomiar i podział obszarów , ale również badania kształtu i wielkości globu ziemskiego.
(2002-9-9)
Pomimo tego, że kredyty na termomodernizacje są dostępne od 1999 roku to zaciągnęło je do tej pory niewiele osób. Od roku są one znacznie dostępniejsze i korzysta z nich znacznie więcej osób.
(2002-8-22)
Pełnia lata sprzyja remontom. Przed przystąpieniem do prac należy jednak pamiętać, że niektóre z nich wymagają zgody właściciela mieszkania, a nawet pozwolenia budowlanego. Remontujący nie zawsze o tym wiedzą. Tymczasem niedopełnienie tych wymogów może spowodować sankcje prawne, a w najgorszym razie rozbiórka.
(2002-8-12)
Ważną czynnością przy układaniu okładzin ceramicznych jest właściwe zaplanowanie ich rozmieszczenia, czyli położenia każdej płytki względem krawędzi okien, drzwi, gniazdek elektrycznych oraz innych szczególnych miejsc w ścianach.
(2002-7-29)
Jak wykonać ocieplenie podziemnej części budynku- piwnicy?
(2002-7-22)
Obrót i powszechne stosowanie wyrobów budowlanych w Polsce obecnie i po uzyskaniu członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.
(2002-7-15)
Wszyscy wiemy, że do wykonania okładziny ze ściennych lub podłogowych płytek ceramicznych (kamiennych) potrzebna jest zaprawa klejowa, fuga i listwy do wykończenia narożników.
(2002-7-8)
Gotowe podkłady samopoziomujące z roku na rok, zdobywają sobie coraz większą popularność, stajac się alternatywą dla tradycyjnych wylewek betonowych. Przy ich wykonywaniu popełnianych jest jednak wciąż sporo błędów technologicznych, które w konsekwencji prowadzą do spękań, pylenia się, a nawet do odspajania się od podłoża.
(2002-7-1)
Azbest w języku starożytnych Greków znaczy „niewygasający”, z azbestu bowiem wyrabiane były knoty do lamp oliwnych. Dzisiaj azbest to niewygasające źródło kłopotów tych administratorów, którzy mają pecha, że w ich budynkach mieszkalnych zastosowano ten wspaniały (bez cudzysłowu) materiał. Jeżeli wspaniały to dlaczego są z nim problemy?
(2002-6-24)
Wraz z rosnącą popularnością gotowych zapraw budowlanych wzrasta również zapotrzebowanie na urządzenia, które je przetwarzają. Coraz częściej obserwujemy, że stosunkowo tanie i proste w obsłudze agregaty mieszająco-pompujące coraz częściej stanowią podstawowe “narzędzie pracy” brygad wykonawczych. Dzieje się tak przede wszystkim w technologii płynnych jastrychów oraz w technologii tzw. tynków maszynowych.
(2002-6-17)
Nasze nierzadko ciasne ale własne mieszkania są często wyposażone w balkony, stanowiące kawałek własnego skrawka ziemi. Miejsca specyficzne, w których każdy z nas realizuje swoje zapędy w wersji mikro. Czy są to zapędy ogrodnicze, hodowlane czy kolekcjonerskie zależne jest od charakteru i zapału użytkownika.
(2002-6-3)
Polska w ramach dostosowywania regulacji prawnych do wymogów w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązujących w Unii Europejskiej ustanowiła w 2001 roku dwa nowe akty prawne z zakresu prawa ekologicznego.
(2002-4-8)
W niektórych przypadkach występujących w praktyce budowlanej zachodzi konieczność docieplania powierzchni elementów budowlanych od wewnątrz pomieszczeń.
(2002-3-18)

1 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | 121 - 140 | 141 - 160 | 161 - 180 | 181 - 200 | 201 - 203 | ALL