Były prezydent Gdańska Franciszek Jamroż i jego zastępca Dariusz Śmiałkowski zostali skazani na trzy lata więzienia oraz grzywnę po 20 tys. zł – za wzięcie ponad 48 tys. marek od niemieckiej firmy, znanego producenta systemów ociepleń.
(2004-9-23)
Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można znaleźć “czarną listę”, na którą będą trafiały wyroby budowlane zakwestionowane w czasie kontroli przeprowadzanej przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz głównego inspektora nadzoru budowlanego.
(2004-9-2)
W II kwartale banki udzieliły ponad 3,6 mld zł kredytów mieszkaniowych - wynika z danych “Parkietu”. Wzrost akcji kredytowej w porównaniu z ub.r. wyniósł około 38%. Czołową pozycję w tym segmencie rynku zajmują PKO BP i BPH.
(2004-7-26)
Sejm rozpoczął prace nad ustawą o zwrocie dla indywidualnych inwestorów podatku VAT, który od 1 maja wynosi 22 proc.
(2004-7-5)
Z zestawienia cen, opracowanego przez OWEOB „Promocja” na podstawie wydawnictw Sekocenbud pt. "Informacja o cenach czynników produkcji", wynika, że w bieżącym roku podrożały prawie wszystkie materiały budowlane.
(2004-6-9)
27 maja 2004 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(2004-5-27)
W maju, już po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, Polacy nadal chętnie kupowali mieszkania. Nie sprawdziły się pesymistyczne prognozy mówiące o tym, że po kwietniowej euforii popyt na mieszkania spadnie. I co ważne: mieszkania albo nie zdrożały wcale, albo ich ceny wzrosły nieznacznie.
(2004-5-27)
Pierwszy kwartał bieżącego roku charakteryzował się w gospodarce niemal identycznymi tendencjami jak rok ubiegły. Rozwój gospodarczy miał miejsce przede wszystkim w przemyśle – szczególnie w sektorach z dużym udziałem eksportu. Tylko dwa z dwudziestu siedmiu działów przemysłowych zanotowały w pierwszym kwartale spadek sprzedaży.
(2004-5-6)
W ubiegłym tygodniu parlament ostatecznie uchwalił kontrowersyjną nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. VAT na materiały budowlane i działki wyniesie 22 proc. Sprzedaż nowych mieszkań i domów wraz z gruntem, w tym spółdzielczych przydziałów, będzie objęta stawką 7 proc. Natomiast przekształcenie spółdzielczego prawa lokatorskiego we własnościowe będzie objęte stawka zerową.
(2004-3-17)
W związku z zapytaniami dotyczącymi funkcjonowania rynku materiałów budowlanych po naszej akcesji do UE informujemy, że po 1 maja br. będzie obowiązywać nowa ustawa o wyrobach budowlanych (projekt ustawy znajduje się aktualnie w Sejmie).
(2004-3-12)
Wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.
(2004-3-1)
W związku z akcesem Polski do Unii Europejskiej, od 1 maja br. całkowicie zmieni się w naszym kraju system dopuszczania do obrotu wyrobów budowlanych. Żeby trafiły na rynek unijny, większość z nich będzie musiała mieć oznaczenie CE.
(2004-2-12)
Otrzymaliśmy ciekawą opinię naszego Klienta o przyjętym przez rząd w dniu 03.12.2003 projekcie ustawy o wyrobach budowlanych. Opinię tę zamieszczamy poniżej. Jeżeli zechcecie się Państwo podzielić swoimi uwagami, prosimy o mail: dziennik@atlas.com.pl
(2004-1-12)
Po 1 stycznia br. weszło kilka nowych przepisów budowlanych. Kilka następnych jest w trakcie przygotowywania. Dziś chcemy powiedzieć kilka słów na temat pozwoleń na budowę oraz odstępstw od projektu budowlanego.
(2004-1-12)
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta, ale zgodnie z jej projektem, aby móc skorzystać z obecnie obowiązującej ulgi na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego nie trzeba wydatków na remont ponosić już w tym roku.
(2003-11-26)
Ubiegły rok był drugim z kolei rokiem regresu w budownictwie. W 2001 r. wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w systemie zleceniowym obniżyła się o 11,7 proc., a w 2002 r. spadek wyniósł 8,7 proc. Są to najgorsze rezultaty budownictwa od wielu lat. Dlatego z tym większym uznaniem należy odnotować wyniki firm, które dobrze sobie radzą na tak trudnym rynku.
(2003-10-31)
Sejm w nowelizacji ustawy o autostradach płatnych wprowadził opłaty paliwowe, które mają być przeznaczone na finansowania budowy autostrad.
(2003-10-22)
W życie weszło nowe prawo upadłościowe. Obowiązujące do tej pory stare prawo powstało 70 lat temu i zdaniem prawników było nieprzystosowane do współczesnych realiów.
(2003-10-9)
Zanim rozpocznie się budowę domu, warto zorientować się w przepisach, aby nie podejmować działań “po omacku”. Trzeba też koniecznie wiedzieć, jakie przygotować dokumenty, żeby urzędnicy nie odsyłali nas w nieskończoność po coraz to nowe załączniki.
(2003-10-3)
GUS opublikował dane nt. mieszkań oddanych do użytku w ciągu ośmiu miesięcy tego roku. Było ich prawie 113,7 tys., czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok temu. Czy świadczy to o dynamicznym rozwoju budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju? Czy też kryje się za tym coś innego?
(2003-9-19)

1 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | 121 - 140 | 141 - 160 | 161 - 180 | 181 - 200 | 201 - 203 | ALL