Czy prawidłowe jest opodatkowanie przez handlowca 7-proc. stawką VAT wykonywanej usługi budowlano-montażowej, jeżeli w jej skład wchodzi dostawa materiałów, w obiektach budownictwa mieszkaniowego?
(2005-8-29)
Jakie formalności muszę załatwić, gdy chcę wyremontować domek letniskowy? Czy muszę mieć pozwolenie na budowę?
(2005-6-29)
Czy inwestor wraz z pozwoleniem na budowę otrzyma z urzędu dziennik budowy?
(2005-6-1)
Czy każdy budynek jest kontrolowany przed przystąpieniem do jego użytkowania?
(2005-5-25)
Czy trzeba kogoś zawiadomić, po zakończeniu budowy, o przystąpieniu do użytkowania, a jeśli tak – to kogo?
(2005-5-18)
Czy można odkupić działkę z pozwoleniem na budowę, ale z nierozpoczętą budową?
(2005-5-11)
Czy każdy budynek przeznaczony na cele przemysłowe musi mieć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia?
(2005-5-4)
Czy każdy mieszkający w pobliżu nowej budowy może brać udział w postępowaniu i oprotestować nową inwestycję?
(2005-4-27)
Czy urząd powiatowy może wydać zezwolenie na remont pokrycia dachu osobie, która nie jest właścicielem, tylko użytkownikiem tego domu i, po części, jednym ze spadkobierców, ale nie została rozstrzygnięta sprawa spadkowa?
(2005-4-6)
Czy stawianie ogrodzenia z kamienia, w miejscu starego metalowego, wymaga zezwolenia ?
(2005-3-31)
Okres gwarancji, jakiej sprzedający udziela kupującemu co do jakości rzeczy sprzedanej, jest przeważnie wskazany w dokumencie gwarancyjnym wydawanym kupującemu. Jest to zasada ogólna i dotyczyć może także materiałów stosowanych w budownictwie, o ile dane wyroby budowlane zostały objęte gwarancją.
(2005-3-23)
Jesteśmy zainteresowani budową miejsc postojowych przed domkami jednorodzinnymi. Jakie są wymagane odległości od okien i granicy do miejsc postojowych ?
(2005-3-16)
Czy potrzebne jest zezwolenie na budowę garażu blaszanego nie związanego z gruntem?
(2005-3-2)
Jakiego typu formalności należy załatwić w przypadku odbudowy istniejącego budynku, stanowiącego pomieszczenie niemieszkalne, celem adaptacji? Remont obejmie m.in. wykonanie dachu oraz postawienie ściany nośnej.
(2005-2-23)
Jakie są możliwości i jaka procedura obowiązuje, żeby działkę siedliskową zakwalifikować jako budowlaną i rozpocząć budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego lub bliźniaka?
(2005-2-16)
Nie jestem właścicielem nieruchomości, a tylko nią władającym. Czy dostanę pozwolenie na budowę?
(2005-2-9)
Nie jestem właścicielem nieruchomości, a tylko nią władającym. Czy dostanę pozwolenie na budowę ?
(2005-2-2)
Chciałabym kupić ziemię, aby wyodrębnić działkę siedliskową. Czy na tej ziemi muszą stać jakieś budynki (czy może to być "goła" ziemia)? Chciałabym na tej działce siedliskowej zbudować dom jednorodzinny - czy najpierw działkę musze przekształcić na budowlaną, czy po prostu starać się o pozwolenie na budowę na działce siedliskowej? Jakie warunki muszą być wtedy spełnione?
(2005-1-26)
Czy kierownik budowy odpowiada tylko za budowę obiektów wymagających pozwolenia na budowę (np. budynku gospodarczego o powierzchni powyżej 10 m2), czy także za prowadzenie robót budowlanych wymagających jedynie zgłoszenia (np. budowa altany o powierzchni poniżej 10 m2; budowa ogrodzenia)?
(2005-1-19)
W budynku wielokondygnacyjnym (3-piętrowym) zamierzam dokonać wymiany okien (na okna z PCV) bez zmiany wielkości otworów i docieplić budynek z zewnątrz. Czy muszę mieć pozwolenie na wykonywanie tych robót (łącznie z dokumentacją techniczną), czy wystarczy tylko zgłosić zamiar wykonania tych robót?
(2005-1-12)
Czy jest jakiś przepis określający, jakie mieszkania spółdzielnia mieszkaniowa powinna wyposażyć w kuchenki gazowe, a jakie w elektryczne? Słyszałam, że do 4. piętra powinny być kuchenki gazowe, a powyżej już elektryczne.
(2005-1-5)
Jakie warunki musi spełniać ogrodzenie posesji od strony drogi (tj. odległość od drogi) i czy trzeba zgłaszać remont takiego ogrodzenia lub uzyskiwać na ten remont pozwolenie?
(2004-12-29)
Obok mojego bloku wybudowano nowy blok. Stoi on bardzo blisko. Chciałam się dowiedzieć, jaka powinna być minimalna odległość pomiędzy dwoma blokami?
(2004-12-22)
Czy bliskie sąsiedztwo oznacza " po drugiej stronie drogi" czy też "po tej samej"?
(2004-12-15)
Jesteśmy zainteresowani budową miejsc postojowych przed domkami jednorodzinnymi. Jakie są wymagane odległości od okien i granicy do miejsc postojowych ?
(2004-12-8)
Czy trzeba odprowadzić podatek od zakupu domu, a jeżeli tak to jaki?
(2004-12-1)
Jeżeli sąsiad zgadza się na zbudowanie garażu bez okien w odległości 0,5m od granicy, czy prawo może tego zabronić?
(2004-11-18)
Czy zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny wymaga całego procesu budowlanego począwszy od warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i pozwolenia na budowę? Interpretacja przepisów w każdym urzędzie jest inna!
(2004-11-18)
Czy wygospodarowanie z pomieszczenia kuchennego malej łazienki w budynku wielorodzinnym też wymaga zmiany sposobu użytkowania?
(2004-11-10)
W jaki sposób należy interpretować pojęcie gwarancji w budownictwie?
(2004-11-3)
Kto winien ponieść koszty pomiaru i sporządzenia szczegółowego planu geodezyjnego? Do tej pory nieruchomość wiejska nie posiada dokładnej mapy geodezyjnej, a właściciel chce prowadzić rozbudowę budynku mieszkalnego.
(2004-10-27)
Jaki jest czas oczekiwania na przyłącze elektryczne od momentu złożenia wniosku?
(2004-10-20)
Posiadam działkę rolną stanowiącą użytki V klasy, Faktycznie służy ona do rekreacji. Chcę pozostawić na działce na okres zimowy i wiosenny przyczepę campingową, stojącą luzem na kołach jezdnych. Czy jakieś przepisy nakazują, abym ten fakt zgłosił w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym? Jakich formalności muszę dokonać/ Czy właściwy urząd może mi tego zabronić?
(2004-10-13)
Czy na działce będącą współwłasnością ,za zgodą współwłaścicieli, po granicy działki można prowadzić rozbudowę?
(2004-10-7)
Jakie przepisy regulują wykonanie dróg dojazdowych i ich sytuację względem istniejących działek oraz zabudowań ?
(2004-9-29)
Chcę kupić nieruchomość, na której znajdują się budynek techniczny i budynek biurowy. Co mam zrobić, aby zmienić funkcję na budynek techniczny i mieszkalny oraz uzyskać pozwolenie na prowadzenie warsztatu samochodowego?
(2004-9-22)
Czy kupując od firmy grunt z wieczystą dzierżawą, nie będę musiał płacić za ten teren jeszcze raz do skarbu państwa?
(2004-9-15)
Proszę o wyjaśnienie mi znaczenia pojęcia "działka siedliskowa". Czy na działce budowlanej nie można postawić budynku gospodarczego bez pozwolenia na budowę? Czym się różnią te działki?
(2004-9-8)
Czy każda nieruchomość kupiona na własność musi mieć odrębną księgę wieczystą?
(2004-9-1)
Proszę o podanie informacji dotyczących okresu gwarancji na materiały budowlane.
(2004-8-25)
Jakie formalności obowiązują przy budowie przyłącza telefonicznego?
(2004-8-18)
Czy przy budowie musi uczestniczyć jednocześnie kierownik budowy i osoba nadzoru właściciela?
(2004-8-11)
Kto ma obowiązek powołania kierownika budowy/robót - inwestor czy wykonawca?
(2004-8-4)
W jakim czasie od daty złożenia kompletnych dokumentów w starostwie powinienem otrzymać prawomocną decyzje o pozwoleniu na budowę - w rozmowie telefonicznej wspomniano o 2 miesiącach, czy jest to zgodne z prawem?
(2004-7-28)
Znowelizowane prawo budowlane przewiduje, że kto chce wykopać szambo, nie musi występować o pozwolenie na budowę.
(2004-7-21)
Chcę wznowić budowę. Co mam w tym celu zrobić?
(2004-7-14)
Czy po oddaniu całości budynku do użytkowania musi być wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie (w sytuacji gdy wcześniej była wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie części budynku)?
(2004-7-7)
Jestem właścicielem działki budowlanej na wsi, niestety mam bardzo złośliwego sąsiada, który zrobi wszystko, co jest przewidziane prawem, aby mi dokuczyć. W tym roku chciałbym rozpocząć budowę garaży bezpośrednio przy granicy Jego działki, lecz jestem pewny, iż będę miał problemy właśnie przez sąsiada. Chciałbym zapytać się, czy jest brana pod uwagę przez Nadzór Budowlany zgoda właściciela sąsiedniej działki w procesie przyznawania pozwolenia na budowę oraz jakie inne kroki prawne może on przedsięwziąć, aby utrudnić mi proces budowlany. Budynek ten chcę pobudować zgodnie z warunkami zabudowy terenu.
(2004-6-30)
Posiadam basen na swojej działce do 18 m kw, wybudowany w 1994 r.; czy muszę mieć pozwolenie na budowę bądź dokonać zgłoszenia?
(2004-6-23)
Rozbudowa obiektu budowlanego (a więc także dobudowanie ganku) mieści się w zakresie pojęcia „budowa”, zdefiniowanego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (art. 3 ust. 6).
(2004-6-16)
Czy inwestor, którego decyzja o pozwoleniu na budowę, była skarżona we wszystkich instancjach, a jeszcze przed NSA, może rozpocząć budowę? Decyzja urzędu wojewódzkiego - jako ostatniego organu, od którego możliwe jest odwołanie się do NSA - uchyla uwagi sąsiadów.
(2004-6-9)
Czy prawdą jest, iż od 1 maja 2004, działka budowlana, na której zamierzamy wybudować domek jednorodzinny, powinna mieć powierzchnię 1000, czy też 1500 metrów kwadratowych, czy jest to plotka i działka może być mniejsza?
(2004-6-2)
Czy w prawie budowlanym podana jest definicja „wiaty"?
(2004-5-26)
Czy użytkowanie wieczyste podlega amortyzacji?
(2004-5-19)
Mam mieszkanie własnościowe spółdzielcze, ale grunt na którym jest budynek, nie jest uregulowany, czyli należy do miasta. Czy można w takim przypadku założyć księgę wieczystą?
(2004-5-12)
Jak ustala się opłatę za wpis do księgi wieczystej? Czy jest to 1% od wartości nieruchomości?
(2004-5-5)
Czy aby kupić działkę rolną o pow. np. 1000-2000 m. trzeba spełniać jakieś kryteria?
(2004-4-28)
Proszę o informację, kiedy mogę zamieszkać i zameldować się w nowo wybudowanym budynku?
(2004-4-21)
Dzierżawię od nadleśnictwa staw 5.5 ha oraz łąkę 2.5 ha., która przylega bezpośrednio do brzegów stawu. Czy mogę wybudować przy stawie parterowy obiekt gospodarczy do 35.m2.?
(2004-4-14)
W mojej gminie wygasł miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dostałam odmowną decyzję w sprawie wydania pozwolenia na budowę (decyzja urbanistyczna). Swój dom chcę pobudować na osiedlu domków jednorodzinnych. Otrzymałam informację, że jestem uzależniona od swoich sąsiadów, jeżeli chodzi o zgodę urbanisty, gdyż w mojej ulicy nie ma pobudowanego żadnego domu. Moja działka graniczy: z jednej strony z działkami już zabudowanymi, z drugiej strony jest sąsiad, którego nie interesuje budowa w najbliższym czasie, z trzeciej strony jest działka bliźniacza (na jednej są fundamenty, a na drugiej sąsiad nie przewiduje budowy w najbliższej 5 latce), z czwartej strony jest droga wewnętrzna. Czy gmina może dać mi odmowę?
(2004-4-7)
Jak będzie wyglądała sytuacja osób, które budują segment w spółdzielni mieszkaniowej, wpłacili ponad 60%ceny a uwłaszczenie nastąpi w 2005 r. ? Ile będą musieli zapłacić przy uwłaszczeniu bo do tej pory płaciło się tylko opłatę notarialną?
(2004-3-31)
Czy działka rolna ok. 5 ha jest jednocześnie działką siedliskową? Jakie warunki trzeba spełnić by wybudować dom na działce rolnej?
(2004-3-24)
Jak się mają uprawnienia technika budowlanego do kierowania budową biurowca o kub.20.000m3- .Posiadam uprawnienia budowlane z roku 90, w których jest zapis o „kierowaniu budową o znanych rozwiązaniach”.
(2004-3-17)
Co powinniśmy zrobić przed rozpoczęciem budowy ?
(2004-3-10)
Po wykonaniu stanu 0 tj. fundamentu PINB zdecydował o zaniechaniu moich dalszych robót budowlanych ( ingerencje U.Gminy i sąsiada zakończy orzeczenie Sądu). Czy po 3 latach ingerencji urzędowych i sąsiada interpretacja przerwy w budowie dotyczy inwestora?
(2004-3-3)
Jaka jest definicja sąsiada w prawie budowlanym?
(2004-2-25)
W bloku, w którym mieszkam pojawiła się ostatnio kartka, że Spółdzielnia zabrania umieszczania anten na dachu i elewacji budynku. Ma chodzić jakiś inspektor budowlany i wobec posiadaczy anten mają zostać wyciągnięte konsekwencje. Powołują się przy tym na Prawo Budowlane. Czy to jest zgodne z prawem?
(2004-2-18)
Posiadam lokal "handlowo-usługowy", w którym był sklep. Czy urządzenie w nim baru gastronomicznego wymaga pozwolenia ?
(2004-2-11)
Czy po dwóch latach nie zapłacenia za usługę budowlaną kwoty w wysokości 2500zł można zamieścić informacje w Krajowym Rejestrze Dlugów i w jaki sposób to zrobić?
(2004-2-5)

1 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 69 | ALL